Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 19/10/2020

VOV4.K’ho– Jat broă rơndap lơh, ngai hìng (20/10), geh mut pơrjum dơ\ 10 (khóa 14). Pơrjum dơ\ 10 geh lơh tàm 19 ngai nàng sền sơ wì ring bal 7 rơndap lơh adat, 3 jơnau rơcang cih nghị quyết mờ ai jơnau đơs gơ wèt tus mờ 4 rơndap lơh adat mờ ua\ tơngume kươmàng ndai. Nàng rơcang tus pơrjum do, poh lài, Ủy ban Thường vụ Quốc hội pa bơyai lơh pơrjum dơ\ 49 ai jơnau đơs bè 2, 3 tơngume yal Quốc hội in. Tơ nơ\ 3 ngai lơh broă jal mhar, Ủy ban Thường vụ Quốc hội neh lơh gơs tơngume broă lơh ai tơlik.

Đơs tàm pơrjum dơ\ 49 bơh Ủy ban Thường vụ Quốc hội dê, Chủ tịch Quốc hội, mò Nguyễn Thị Kim Ngân pà git: Ală tơngume yal Quốc hội in tàm pơrjum dơ\ do geh ală broă gam geh jơnau đơs krơi is bơh ală rơndap lơh adat bè: rơndap lơh Adat sền gàr tiah ơm kis, tam gơl 2 jơnau rơcang cih Nghị quyết bơh Quốc hội dê; broă mpồl gơ noar atbồ tiah drà tàm [òn dờng Hồ Chí Minh; lơh tơrlòng lài mờ broă bơsong kòl yan gơ rềng tus ù sền gàr dà lơgar, sền gàr lơngap lơngai, mơkung ai jơnau đơs bè broă rơndap lơh bơtàu tơnguh lơh sa mpồl bơtìan mờ kờp du\ kes pria\ dà lơgar nam 2021 mờ tam pà kờp du\ kes pria\ dà lơgar nam 2021 mờ ua\ broă ndai gơ rềng tus broă bơtàu tơnguh lơh sa mpồl bơtìan.

Chủ tịch Quốc hội, mò Nguyễn Thị Kim Ngân đơs: “Do là dơ\ pơrjum nàng rơcang tus broă mut pơrjum Quốc hội. Tài pơrjum tơn jơh rềp mờ ngai mut pơrjum den tàng tơ nơ\ tu\ tơn jơh tơl tơngume den a` sồr ală anih lơh broă bơh Quốc hội dê mờ ală anih lơh broă bơh Chính phủ dê pal jal mhar pơgồp bal kơ lôi sơ nơng, cih dờp, lơh sir, tam gơl sră nggal ală jơnau yal ală jơnau rơcang cih nghị quyết, ală jơnau rơcang cih adat boh lam nàng di tu\ yal Quốc hội in”.

Chủ tịch Quốc hội, mò Nguyễn Thị Kim Ngân đơs tơn jơh pơrjum

Pơrjum dơ\ 49 bơh Ủy ban Thường vụ Quốc hội dê neh tơrgùm cribơyai bè sền gròi tơngume “broă lơh jat ală Hiệp định kă bro khat gơboh (FTA) mờ lơgar Việt Nam geh tus bal”, ờ ua\ jơnau đơs đơs là, bơdìh mờ ală bơta [uơn kung gam ua\ bơta ờ niam, bơta lòng mờ Việt Nam kung gam pal kong, bè: Bơta kuơ gơguh ua\ tă pơgồp tàm ròt bơta kươ gùt plai ù bơh lơgar Việt Nam dê lơyah, khà ngui jơnau dờp anih lơh gơlik ờ ua\.

Chủ nhiệm Ủy ban Niam chài, bơto bơsram, ơruh pơnu, kơnòm pa tàu mờ kơnòm dềt bơh Quốc hội dê, ồng Phan Thanh Bình đơs là: “Dùl broă kuơmàng ngan, hơ\ là jơnau cih adat boh lam mờ kă bro dunia bơh lơgar Việt Nam dê. Jơnau yal neh đơs bloh, mờr tus he pal sền sơ wì nền nòn broă do, hơ\ là ală tơngume geh gơ rềng tus tàm pơrlòng, lah yă dunia tàm hơ\ geh broă là mờng chài bol he dê bè lơi nàng gơtùi gơ rờm bal mờ dunia mờ cau jak chài bol he dê geh tơl pràn nàng tàm pơrlòng dunia bè lơi”.

Gơ rềng tus broă ngui công nghệ tu\ ală mpồl lơh sa kă bro lơgar ndai bơcri pria\ tàm lơgar Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ mờ Tiah ơm kis, ồng Phan Xuân Dũng đơs là, pal mblàng lơh loh gùng dà geh kươ ngan rlau jơh ai lơgar Việt Nam in: “Tă dia dà lơgar bơh ală broă tàm jàu công nghệ do tàm jơnau yal neh đơs tus, bè hơ\ den broă dờp wơl, bơta mờ khi mòn gơs rùp rài ai dà lơgar he in, hơ\ là pah nam bol he tac ua\ phan hờ lơgar ndai kàr lơi, tac phan hờ lơgar ndai kàr lơi, lơh gơlik bơta kươ niam ngan bol he in, mơya broă ngan ngồn nàng tơmut tàm kes pria\ dà lơgar dê là kàr lơi”.

Gùt anih mut pơrjum dơ\ 49 bơh Ủy ban Thường vụ Quốc hội dê

Đơs nền, broă Quốc hội rơwah tơngume sền gròi là “Broă lơh jat ală Hiệp định kă bro khat gơboh mờ lơgar Việt Nam he tus bal” là kuơmàng mờ di ngan. Bulah bè hơ\, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, mò Tòng Thị Phóng kung sồr, Chính phủ bal mờ ală kuang geh jơng tàm mpồl sền gròi pal cih dờp tơl làm jơnau đơs, lơh sir ală jơnau yal, gàr niam tơngai lam lơh mờ bơta niam lơh geh: “Gơ wèt mờ Chính phủ pal sền gròi rlau tai tus broă yal jơnau, mblàng yal, sơlơ tơnguh pràn jak ai mpồl kuang bàng anih lơh broă dà lơgar in kung bè ală mpồl lơh sa kă bro in tu\ tus bal FTA. A` sồr mpồl sền gròi cih dờp nền nòn jơh ală jơnau đơs bơh ală kuang geh jơng Ủy ban Thường vụ Quốc hội dê. Mpồl sền gròi kung pal geh jơnau rơcang cih jơnau đơs pơn dut, dan jơnau đơs Thường vụ dê lài mờ tu\ Chủ tịch Quốc hội ki\ nàng pơyua tus ală kuang bàng Quốc hội in”.

Tơnơ\ 3 ngai lơh broă jal mhar, Ủy ban Thường vụ Quốc hội neh lơh gơs tơngume broă lơh pơrjum ai tơlik mờ tơn jơh pơrjum dơ\ 49. Chủ tịch Quốc hội, mò Nguyễn Thị Kim Ngân sồr tơnơ\ pơrjum, ală anih lơh broă pal git loh jơnau đơs pơn dut bơh tơl tơngume dê nàng mhar lơh sir ală jơnau rơcang cih adat boh lam, jơnau rơcang cih nghị quyết mờ ală tơngume yal Quốc hội in tàm pơrjum dơ\ 10. Do là pơrjum kuơmàng ngan, ndrờm bè là pơrjum lồi khóa, sền wơl kơ nòl broa\ neh ai tơlik tàm jơh gùt tơngai lơh broă Quốc hội khóa 14. Chủ tịch Quốc hội sồr Văn phòng Quốc hội pơn jat tai rơcang lài lùp sền, kờp sền bè tơl bơta, ngan là ală bơta geh ngan bè phan bơna, kỹ thuật, sền gàr lơngap lơngai, ờ do ờ dă, gàr niam broă drơng pơrjum in wil tơl, kươmàng tàm tu\ pơrjum dơ\ 10 geh lơh tàm tơngai gơbàn mìu nhàc, càl rbut dờng, dà ko\ dà cò tàm gùt lơgar.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định