Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 4/8/2020

VOV4.K’ho - Bộ Nhân lực Singapore (MOM) ngai 3/8 yal bơr, năc mut tàm lơgar do bơh ngai 11/8 tàm hơ\ geh làng bol, cau ơm kis sùm, cau geh sră lơh broă jo\ tơngai geh pal dò ma\y sền gròi kòp 14 ngai dilah geh sồr ơm yah ngài tàm hìu. Jat hơ\, ma\y sền gròi điện tử ngui sền g^t tiah ơm mờ mạng 4G halà bluetooth geh l^p tàm cau năc mut tàm lơgar tơnơ\ tu\ lơh gơs sră pờ àr tàm [làng rơndeh par.

Jơnau tơngkah geh sùm geh pơyoa tus tàm ma\y sền gròi kòp mờ cau ngui geh pal sền g^t di tu\. Ală cau lơh tìs tu\ sang te\ ma\y tàm tơngai ơm yah ngài geh lơh glài mờ priă tus 10 rơbô dolar Singapore halà lơh glài kup jàm tus 6 nhai. Broă ngui ma\y  sền gròi kòp geh dong ală anih lơh broă gah lơh sơnơm sền gròi geh cồng nha cau mut ơm kis, tơrmù bơta bơtờp uă tàm mpồl bơìan bơh ală cau ờ lơh jat jơnau sồr ơm yah ngài.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng