Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 12/1/2021

VOV4.K’ho- Rơndăp cih Sră nggal Pơrjum dờng cau ala măt gùt lơgar khoá XIII bơh Đảng dê, Jơnau yal tơn jơh lơh jăt Broă lơh bơtàu tơnguh lơh sa- mpồl bơtiàn 10 nam, tơngai bơh nam 2011- 2020, bơ\t bơtàu Broă lơh bơtàu tơnguh lơh sa- mpồl bơtiàn 10 nam, tơngai bơh nam 2021- 2030, lơh nền pơn jăt tai lơh pràn lơh jăt pe bơta bơtàu tơnguh mhar broă lơh bè kơrnoat boh lam, mpồl cau lơh broă mờ phan bơna, nàng lơh gơlik bơta gơguh mhar mờ kơ\ kơl jăp ai rài lơh sa in. Jơnau cih tơnơ\ do cih dờp ală cồng nha, đal gi\t ală bơta gam gơkòl, mơkung đơs ală bơta pơlam tàm bơ\t bơtàu kơrnoat boh lam lơh sa lơgar he dê tàm tơngai tus.

Tơngai bơh nam2016- 2020, kơrnoat kă bro geh bơnàng jă [ươn jăt tàm lơh jăt loh làng ală tơngume Kơrnoat bơh Đảng dê bè lơh sa; nùs nhơm khăt gơboh kă bro geh đơs tàm Sơnoa boh lam nam 2013 geh lơh jăt loh làng bơh ală Adat Bơcri priă mờ Adat Mpồl lơh sa kă bro, neh pơgồp bơnah kuơmàng lơh gơlik bơnàng jă kơrnoat boh lam [ươn niam gơhòi gơ jà bơcri priă, bơ\t bơtàu tiah lơh sa, kă bro song dơ pă loh làng, gàr niam gơnoar kuơ bơh ală cau tờm dê tàm broă lơh bơcri priă mờ cèng wơl bơta kuơ uă ai bơta bơtàu tơnguh lơh sa- mpồl bơtiàn in. Jăt sền jơnau đơs lùp sền ală jơnau yal bơh Chính phủ dê bè broă lơh jăt kơnòl broă lơh sa- mpồl bơtiàn 5 nam, tơngai bơh nam 2016- 2020, ồng Hoàng Văn Cường, Phó Giáo sư- Tiến sĩ, Ủy viên Ủy ban Priă jền, Kes priă bơh Quốc hội dê, Phó Kuang ătbồ Hìu bơsram Đại học Kinh tế Quốc dân, đơs: Tàm 5 nam do, tam gơl pa kơrnoat, lơh niam wơl kơrnoat mờ lơh gơlik tiah kă bro, bol he neh geh ală broă bơtàu tơnguh pràn kơldang ngan. Bol he neh lơh gơlik geh tiah kă bro [ươn, ring bal đah ală bơnah lơh sa. Broă lơh broă bơh Chính phủ dê, gơ ờ go\ di mìng là jơnau đơs mờ bơr lơm mờ neh gơ gơs là broă lơh ngan ngồn. Ngan kơnờm bơh hơ\ mờ bol he neh tă bơsong geh ală bơta bơrkòl bè tiah bơcri priă kă bro nàng lơh gơlik geh dùl tiah bơcri priă lơh gơkờ`, gơhòi gơ jà cau bơcri priă dunia kung bè gơhòi gơ jà bơta crơng gơs bơh mpồl lơh sa kă bro tàm lơgar dê bal mờ jơnau đơs là bol he tam gơl rơhời bơh kơrnoat dà lơgar ătbồ tus kơrnoat Chính phủ drơng broă.

Yal Sră nggal Pơrjum dờng cau ala măt gùt lơgar khoá XIII bơh Đảng dê

Sồr pơn jăt tai lơh niam wơl kơrnoat lơh sa là gơ sồr jal mhar ngan. Nam 2020, 2 adat boh lam Mpồl lơh sa kă bro mờ Bơcri priă pơn jăt tai geh tam gơl, geh ai ngui tàm nam 2021, bal mờ uă bơta tam gơl, bơtơl, ala, halà sơrbì pơndrờm mờ Adat ai ngui nam 2014, gơdờp bal mờ ală jơnau hơ pơrgon mu\t gơrờm bal jrô bơh ală Hiệp định kă bro khăt gơboh rài pa, lơh gơlik bơnàng jă pơn jăt tai tă bơsong bơta kal ke, pờ gùng ai uă broă lơh bơcri priă kă bro in. Adat bơcri priă jăt broă lơh lơh broă bal đah dà lơgar mờ làng bol (PPP) geh Quốc hội ring bal tàm pơrjum dơ\ 9, khoá XIV, geh ai ngui tàm nam 2021, pờ gùng ai gơhòi gơ jà bơcri priă mpồl bơtiàn in, dong tam pà ală priă jền niam rlau, song dơ pă loh làng gơnoar kuơ, kơnòl mờ gơnoar đah ală gah dê, tơrmù geh ală broă ờ niam gơlik geh bè tàm tơngai ur ar ală rơndăp broă lơh BOT, BT phan bơna tơngai lài.

Bulah bè hơ\ kung gam sơl tềng hơ\ ală broă ờ hềt geh tă bơsong, gam là “dồs kơnòl” kơrnoat mờ drà kă bro. Pơnyơu bè Kơrnoat sồ 11- Pơrjum dà lơgar 5 khoá XII đơs loh: “Lơh sir gơs kơrnoat boh lam bè ù tiah, phan kuơ geh is nàng hòi tơrgùm, tam pà mờ ngui geh cồng nha ù tiah, phan kuơ geh is, bơsong jơnau tam pìt tam phà, yal yă, sa kuề sa kùa, pơhì pơhà tàm broă do”. Mùl màl, Adat ù tiah nam 2013, bơh 6 nam lơh jăt, mpờl go\ uă bơta ờ suk. Hơ\ sồng bơta ờ go\ jơh nùs, ờ bơceh pa bơh mpồl đơng lam, lơh jăt broă dà lơgar dê, kung lơh tus broă lam lơh kơrnoat, jơnau cih bơh kơrnoat boh lam dê gơ gơs ờ geh cồng nha. Do kung là bơta geh cih tàm sră rơndăp cih sră nggal pơrjum dờng khoá XIII bơh Đảng dê, bơnah gi\t wa\ bè ală bơta ờ pràn jak tàm tu\ lơh jăt kơrnoat lơh sa. Ồng Đào Huy Giám Cau mờng chài kơlôi sơnơng mu\t gơrờm bal mờ dunia, đơs: Bơta rơcăng lài den rơ\p pa geh tàm Chính phủ mờ kấp bộ trường mờ ndrờm bal lơm. Ờ go\ di là bộ lơi, càr lơi kung rơcăng lài lơm ờ. Dơ\ 2 là ờ hềt tam gơl gơ gơs dùl bơta niam chài drơng broă gơ gơs dùl bơta kuơ tờm ngan bơh rài lơh sră pơ àr dà lơgar dê. Bè gơmù [à bơta pal geh kă bro ai ală mpồl lơh sa kă bro, kuơmàng là ătbồ kă bro phan mờ lơgar ndai geh bơta pal geh, den neh gơmù ală bơta pal geh kă bro, den hơ\ sồng gơmù bè khà. Pal tơrmù bơta geh ngan. Dà lơgar ătbồ uă ir mờ ờ tơl bơta jak chài den ờ geh cồng nha.

Jơh nùs gờm chờ wa\ rò Pơrjum dờng cau ala măt gùt lơgar khoá XIII bơh Đảng dê

Bal mờ bơta gơlik geh mhar ngan bơh rài lơh sa gùt plai ù dê, bơh bơta gơrềng bơh uă jơnau ờ kơ\ kơl jăp, bè kòp Covid-19, hơ\ sồng bơta gơrềng, ală broă lơh niam wơl, lơh gơs kơrnoat lơh sa kờ` gùng dà broă lơh pa. Ồng Phan Đức Hiếu, Phó Kuang ătbồ Viện kơlôi sơnơng ătbồ lơh sa dà lơgar bơto pơlam bè do: Dilah bol he ơm kơ\p tam gơl dùl adat, dùl kơrnoat den geh jo\ jòng ngan. Tàm bơta ờ hềt rơgơi tam gơl tơn adat, gơtùi đòm jăt broă lơh, bè ală lơgar bơtàu tơnguh sùm lơh, là yal mờ Chính phủ, ơm ing lơh jăt. Bè nam 2020, tài bơh kòp Covid-19, uă broă gơlik geh, ờ thàn tam gơl. Dilah pơn jăt tai lơh jăt jơnau sồr, den geh ờ kuơ, den tàng Chính phủ uă lơgar lơh jăt kơrnoat “ơm ing lơh jăt”.

Tàm kơrnoat pơrjum dờng khoá XI, khoá XII, Đảng he ndrờm đơs nền, lơh gơs ală kơrnoat dipal là dùl tàm ală bơnàng jă ai bơtàu tơnguh lơh sa in. Bơta niam kơrnoat ờ mìng là jơnau kờ` lơm mờ là bơta tam gơl mhar tàm gùng dà broă lơh bơtàu tơnguh. Kờ` dong bơtàu tơnguh, pal sơnđờm bơh lơh gơs ală jơnau đơs kơrnoat boh lam dipal, wèt tus tơnguh uă cồng nha ătbồ dà lơgar, đơs sùm tus bơta lơh bal bơh làng bol dê, tơnguh kơnòl mblàng yal lơh loh, tơnguh bơta lơh jăt kơrnoat boh lam, tơnguh cồng nha ai ngui ală gùng dà broă lơh mờ lơh jăt ală gùng dà broă lơh bơh gơnoar ătbồ dê.

Cau cih VOV1- Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định