Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 17/10/2020

VOV4.K’ho-  Bộ trưởng Nội vụ lơgar Tây ồng Gerald Darmanin pà g^t, lơgar do geh ai 12 rơbô nă kảnh sát nàng kờ` sơlơ lơh jat kơrnoat ờ ai lòt rê tàm uă [òn dờng dờng, sơn đờm geh mut ngui ngan ngồn bơh ngai do 17/10.

Lài hơ\, ngai 14/10, Kuang atbồ lơgar Tây ồng Emmanuel Macron neh tơlik kơrnoat ờ ai lòt rê tàm Paris, Toulouse, Marseille, Montpellier, Grenoble, Rouen, Lille, Lyon mờ Saint- Etienne nàng kờ` sơn dră mờ bơta bơtờp uă kòp as sồt gùng tă nhơm mhar Covid-19 dơ\ 2 gam geh uă ngan tàm lơgar do dê. Kơrnoat ờ ai lòt rê geh gơ rềng tus pơgap 20 tơlak nă cau, geh mờr 1/3 khà kờp làng bol lơgar do. Ală cau lơh tìs kơrnuat lòt rê geh gơtìp lơh glài 135 euro.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định