Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 21/11/2020

VOV4.K’ho- Ủy ban te\ khà bang Georgia ngai 20/11 neh ngan ngồn pà git cau tơlik mat te\ khà Đảng Dân chủ, ồng Joe Biden ai geh jai pha tàm bang do mờ khà lin rlau 12 rbô sră pồ. Cồng nha kờp sră pồ geh yal kuang atbồ bang là ồng Brian Kemp in pà git tàm mho ngai do, 21/11.

Lài hơ\, tài khà lin đah 2 nă cau tơlik mat te\ khà ndrờm ir den tàng bang Georgia neh pal kờp wơl sră pồ mờ tê pơgap 5 tơlak sră pồ. Mờ bơta jai pha tàm bang Georgia, ồng Biden neh gơ gơs là cau tơlik mat te\ khà kuang atbồ lơgar gơ wèt đảng Dân chủ sơn rờp tàm pơgap 28 nam do ai geh jai pha tàm do.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định