Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 17/10/2020

VOV4.K’ho- Chính phủ Thái Lan ngai 16/10 neh ngan ngồn ring bal broă ngui bơta jal mhar tàm Bangkok tàm dùl dơ\ pơrjum nisơna bơh Thủ tướng Prayuth Chan O-cha đơng lam. Do là broă lơh nàng kờ` dră wơl ală dơ\ lik dră dờng ngan gam gơguh ua\ tàm lơgar do.

Thủ tướng Prayuth pà git, ờ mìng ai tơlik bè bơta jal mhar, kơrnuat ờ ai lòt rê ờ ai làng bol lik bơh hìu tàm trồ mang kung digơlan geh ngui sơl dilah bơta lik dră kung gam pơn jat tai gơguh ua\.

Ồng đơs nền, tàm bơta tu\ do ờ hềt gơtùi tơlik kơrnuat ling klàng. Ală dơ\ lik dră neh sùm gơlik geh tàm lơgar Thái Lan tàm tơngai pa do bulah geh jơnau sồr ờ ai tơrgùm ua\ ir 5 nă cau.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định