Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 17/10/2020

VOV4.K’ho-  Thủ tướng Chính phủ neh ki\ Kơrnoat pà sră cau geh màng mờ dà lơgar ai 13 nă kuang bàng, cau ling chơ\t phi să tu\ lơh kơnòl broă dong kờl rềs àr tàm hìu ma\y pờ tơlik ồs đèng Rào Trăng 3.

Jat Sở Lao động Thương binh mờ Xã hội càr Thừa Thiên- Huế, mho ngai 16/10, ala mat Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng ồng Trương Hoà Bình neh ki\ kơrnoat pà sră cau geh màng mờ dà lơgar ai 13 nă cau ling chơ\t màng là Kuang bàng, cau ling chơ\t phi să tu\ lơh kơnòl broă lòt jòi, dong kờl rềs àr tàm hìu ma\y pờ tơlik ồs đèng Rào Trăng 3.

Kơrnoat bơh Thủ tướng Chính phủ đơs loh, pà sră cau geh màng mờ dà lơgar ai 13 nă cau ling chơ\t màng gơ wèt Bộ Quốc phòng mờ càr Thừa Thiên Huế in.

Ngai 16/10, Đại tướng ồng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kung neh pơyoa sră tus hìu bơnhă ală cau neh chơ\t phi să tàm tu\ lơh jat kơnòl broă lòt jòi, dong kờl rềs càr tàm càr Thừa Thiên –Huế jơnau tam pà bal bơta moat jrùm uă ngan rlau jơh.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định