Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 26/9/2020

VOV4.K’ho - Ngai òr (25/9), Thủ tướng pa geh pồ lơgar Nhờk ồng Yoshihide Suga neh geh dơ\ cri bơyai tàm điện thoại sơnrờp ngan mờ Chủ tịch lơgar Lo ồng tập Cận Bình bè broă lơh bal bơh bàr lơgar bal mờ ờ uă broă tàm gùt plai ù.

Thủ tướng pa geh pồ ồng Yoshihide Suga đơs, broă lơh bal kơl jăp bơh lơgar Nhờk mờ lơgar Lo là “kuơ màng ngan” ờ mìng gơwèt mờ tàm tiah do mờ gam gơwèt mờ jơh gùt mpồl bơtiàn dunia.

Kuang đơng lam lơgar Nhờk mờ lơgar Lo neh ring bal geh sùm ală dơ\ tìp bal dờng màng, lơh broă bal nền nòn nàng chồl pràn broă ring niam tàm tiah do mờ tàm dunia.

Mơya, bàr gah ờ cri bơyai bè broă tus còp bơh Chủ tịch lơgar Lo ồng Tập Cận Bình tus lơgar Nhờk, do là broă neh geh ai rơndăp broă lơh lài tàm bồ nam do mơya gơtìp ơm ing tài kòp Covid-19.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định