Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 19/9/2020

VOV4.K’ho - Mho òr (19/9), tàm hìu lơh broă Chính phủ, Thủ tướng ồng Nguyễn Xuân Phúc đơng lam pơrjum Thường trực Chính phủ mờ ờ uă bộ, gah lơh broă dà lơgar, càr, [òn dờng bè broă rơcang sơndră mờ kòp Covid-19.

Ring bal mờ jơnau dan pờ mpồng gùng rơnder par kă bro dunia mờ lơgar Thái Lan, Thủ tướng sồr Bộ Giao thông Vận tải mờ ală anih lơh broă gơrềng bal kơlôi sơnơng nền nòn mùl màl nàng gàr niam ờ do ờ dă. Ală dơ\ par dunia mùl màl mờ ală lơgar pal yal mờ Phó Thủ tướng ồng Phạm Bình Minh mờ ồng Vũ Đức Đam sền gròi, ai tơl^k kơrnoăt.

Jăt jơnau yal bơh Bộ Y tế, tus tu\ do, bơta kòp gơtòp tàm lơgar he neh geh sền gròi. Bu\ lah bè hơ\, Thủ tướng ồng Nguyễn Xuân Phúc đơs loh, gùt lơgar gam lơh ngan jơh nùs nàng lơh jăt tơngu me dơ\ le\ bal, rơcang sơndră mờ kòp Covid-19 gơtòp mờ chồl pràn broă lơh sa kă bro, ală gah lơh broă bal mờ ală càr, [òn dờng ba` sền ờ sơ\p tàm broă rơcang sơndră mờ kòp, tơnguh broă sền gròi cau mu\t tàm lơgar Việt Nam, ba` lời gơbàn broă gơtòp tàm lơgar Việt Nam tu\ pờ wơl ală dơ\ par kă bro.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định