Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 19/9/2020

VOV4.K’ho Drim ngai 18/9, ồng Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng Chính phủ, Kuang ătbồ Mpồl duh broă tàm pơrlòng mờ pà khà jờng dà lơgar dê neh tus bal mờ đơs đơng lam Pơrjum dờng tàm pơrlòng kờ` gơboh dà lơgar Mặt trận dà lơgar Việt Nam geh bơyai lơh bơh broă lơh pờ tơlik tơn tàm internet tus 64 anih tàm gùt lơgar.

Đơs đơng lam Pơrjum dờng, Thủ tướng sồr Ủy ban Mặt trận dà lơgar Việt Nam pơn jăt tai yờ tơnguh bùng bi bơtòm tơrgùm tam klăc dờng jơh gùt jơi bơtiàn tàm broă lơh bơ\t bơtàu, sền gàr Dà lơgar; tơrgùm mblàng yal, hòi jà nàng ală rơnàng làng bol, đoàn viên, cau tàm mpồl bơh Mặt trận dê tơnguh uă bơta gi\t wa\ mờ kơnòl broă jơh nùs tus bal ală srơh tàm pơrlòng kờ` gơboh dà lơgar; lơh kơ\ kơl jăp mờ pờ ơnàng bơta tam klăc dờng jơh gùt jơi bơtiàn, tam klăc đah ală yàng, tam klăc làng bol tàm lơgar kung bè làng bol he tàm lơgar ndai.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định