Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/11/2020

VOV4.K’ho - Mho òr (27/11), tàm Hà Nội, Bộ Khoa học mờ Công nghệ pơgồp bal mờ Đoàn ơruh pơnu Cộng sản Hồ Chí Minh dà lơgar bơyai lơh sơn đờm “Ngai chờ mu\t lơh broă tam gơl pa, bơceh lơh dà lơgar – Techfest 2020” mờ pơrjum cri bơyai ơruh pơnu mu\t lơh broă nam 2020 mờ tơngu me “Bal mờ dà lơgar sơrlèt mờ bơta tơlòng”.

                                 Thủ tướng ồng Nguyễn Xuân Phúc geh jơnau đơs tàm pơrjum

  Thủ tướng ồng Nguyễn Xuân Phúc, kuang đơng lam ală Bộ, gah lơh broă dà lơgar bal mờ rơlao 600 nă kuang bàng là ală mpồl lơh broă, cau dùl nă să geh bơngă pin dờn dong kờl mu\t lơh broă tam gơl pa bơceh lơh tàm lơgar mờ dunia tus bal.

Jơnau pơn du\t pơrjum ơruh pơnu mu\t lơh broă 2020, Thủ tướng ồng Nguyễn Xuân Phúc đơs loh, pơrjum là dơ\ nàng he sền wơl di pal ală broă neh lơh geh, kờ` lơh niam pal tơnguh, ală jơnau bơsram broă mờng chài kuơ màng, ai geh ală broă lơh mùl màl nàng ală ơruh pơnu gơtùi tơnguh nùs nhơm lơh broă, đềt mềr, gơboh kờ`, ai bơta ngăc ngar nàng mu\t lơh broă, lơh jơnau kơ\p kờ` gơs broă lơh mùl màl.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định