Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 18/9/2020

VOV4.K’ho- Mho ngai 17/9, tàm hìu lơh broă Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc wă Bộ trưởng Ngoại giao lơgar Hàn Quốc, mò Kang Kyung Wha, gam geh dơ\ còp ngan ngồn Việt Nam bơh ngai 17 tus ngai 18/9. Thủ tướng đơs loh¸ 2 lơgar là lơgar lơh broă bal kuơ màng, pin dờn, tam pà bal bơta kuơ. Thủ tướng sồr, nam do 2 lơgar lơh ngan lơh geh priă tăc phan mờ lơgar ndai đah 2 lơgar dê gơguh tus 100 tơmàn dolar Mỹ; mơkung tơnguh pràn ală gah lơh broă bal ndai.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc wă Bộ trưởng Ngoại giao lơgar Hàn Quốc

Thủ tướng đơs ngan, Việt Nam neh mờ geh ai tơl bơta buơn ai ală cau jak chài, cau atbồ lơgar Hàn Quốc dê mut tàm Việt Nam nàng drơng broă bơcri priă mờ lơh broă. Do là bơta kờ` pal geh ngan, geh kuơ ai bơta g^t gơ\p 2 lơgar dê. Thủ tướng đơs nền kờ` mờ “Broă lơh wèt tus tiah đah Jum pa” bơh lơgar Hàn Quốc dê mờ sồr 2 lơgar pơn jat tai gàr niam broă cribơyai kuang bàng dờng màng, nhap nhar jat tàm bơta gàr niam broă lơh rcang sơn dră kòp Covid-19.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định