Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 14/8/2020

VOV4.K’ho - Tàm rài kis mờ broă lơh ling klàng ồng dê, uă kuang bàng cau ling tàm mpồl ling neh pơnyờ să ngan tu\ geh tìp, lơh broă mờ Tổng Bí thư lài do, Thượng tướng Lê Khả Phiêu.

Bơta niam bè ồng hơ\ là dùl nă cau nền nòn tàm broă lơh, niam nùs, song dơ pă. Bơta mờ ală cau sền kuơ là tàm ồng sùm geh nùs nhơm niam mờ ling klàng, kơnòl mờ làng bol mờ ờ su\k bè rài kis làng bol.

Mờ cau lơh [ăo Vũ Ngọc Xiêm, neh geh tu\ lơh broă tàm [ăo Quân khu 7, tơnơ\ do là [ăo Mpồl cau ling yau Việt Nam, bơta niam bè Tổng Bí thư lài do ồng Lê Khả Phiêu là dùl nă kuang đơng lam nền nòn, mùl màl tàm broă lơh, geh rài kis ờs mờng niam bơne\, đềt mềr.

 

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu lòt ling bơh tu\ rơ\p 19 sơnam. Ồng neh geh tu\ là kuang atbồ Tổng cục Chính trị ling klàng làng bol lơgar Việt Nam, geh groăt Thượng tướng

Tàm ală dơ\ pơrjum Quân khu 9, bu\ lah là kuang bàng dờng màng, ồng ờ mìng đơs tus ală broă geh nùs nhơm tơrgùm bal, mờ gam ai geh jơnau nền nòn, tơl broă lơh mùl màl den tàng [uơn g^t, [uơn wă. Làng bol kis tàm tiah đah jum dà lơgar bal mờ cau ling Quân khu 9 mờng sơnđan ồng mờ măt sơnđan đềt mềr ngan “Năm Phiêu”.

Bơta kờ` đơs ngan là tơnơ\ do bu\ lah tàm gơnoar broă đơng lam dờng ngan Đảng dê, mơya pah tu\ tus còp quân khu mờ làng bol kis tàm tiah đah jum dà lơgar, ồng “Năm Phiêu” gam kah sùm, gơnoar broă mờ còp să tus tơl nă cau den tàng lơh ală cau ndrờm ngoh rơngăc ngan.

Tổng Bí thư lài do ồng Lê Khả Phiêu gam sền gròi ngan tus mờ rài kis bơh làng bol mờ sùm ờ su\k bè bơta do. Kah wơl tàm dơ\ nggui bal mờ Tổng Bí thư lài do tàm dùl nơm rơkì ntoăt jờl jơh bơta pràn nàng lòt sền gròi dà tih dà cò tàm tiah đah măt tơngai mu\t dà lơgar nam 2000, cau lơh [ăo Vũ Ngọc Xiêm yal: Tu\ rơnkì lòt tus tiah tàm gùl bơh càr Đồng Tháp mờ càr Long An, ồng Lê Khả Phiêu go\ geh dùl hìu sèt gam kis tàm gùl dà ơning ơnàng ồng sồr se\ sền.

Tơnơ\ mờ tu\ g^t rài kis cau tàm hìu do, ồng neh đơng lam gơnoar atbồ tàm do pal jun mơ phan sa mờ cèng jơh ală cau tàm hìu do guh kis tàm tiah niam ờ do ờ dă. Ờ mìng bè hơ\, ồng gam sền gròi sùm broă do neh geh gơnoar atbồ tàm do lơh jăt tus gùng tus dà lah ờ:

-A` neh lòt uă ngan mờ kuang bàng đơng lam, tu\ neh đơs den ờ sền gròi tai. Mơya mờ Tổng Bí thư lài do tơnơ\ mờ tu\ neh lòt sền gròi den tàm pơrjum ồng lùp mơ: Hìu cau kis tàm dà hơ\, ală kuang bàng neh cèng guh hờ đang gờl lah ờ? Dùl nă kuang bàng đơng lam tàm càr Đồng Tháp đơs là ờ hềt g^t.

Tổng Bí thư lài do đơs mơ: lơh kuang bàng bè hơ\ là ờ hềt di, wa pal đơng lam mơ kơnhoàl, xã tus mơ tàm tiah hơ\ nàng ai hìu cau hơ\ guh rê kis hờ đang gờl. Bàr jơ tơnơ\ pal yal mơ mờ a`.

Rài kis bè ờs, đềt mềr ờ ngài mờ làng bol bơh Tổng Bí thư lài do ồng Lê Khả Phiêu gam ai go\ tàm dùl dơ\ tus sền gròi bơta dà tih dà cò tàm càr Đồng Tháp.

Tu\ tus tàm do, sền go\ càr do geh jơnau cih: “Chờ gờm ồng Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tus còp mờ lơh broă tàm càr Đồng Tháp”, ồng moăt ngan mờ lah tơn. Tài ồng lòt sền gròi dà tih dà cò ờ go\ di là lòt nhơl mờ pal pơn jờng bè do. Lơh kuang bàng pal bè ờs hơ\ sồng đềt mềr mờ làng bol, rềp mờ làng bol mờ bè hơ\, hơ\ sồng làng bol pin dờn.

Đơs bè Tổng Bí thư lài do ồng Lê Khả Phiêu, Thiếu tướng Trương Giang Long, kuang geh jơng tàm Hội đồng lý luận Đảng dà lơgar đơs là, ồng là kuang atbồ ling klàng tơrgùm tơl nùs nhơm niam “Cau ling wa Hồ dê”. Dùl kuang bàng geh ală nùs nhơm niam, dùl kuang bàng lơh broă chính trị jăk chài.

Jơnau kah niam ngan bơh Thiếu tướng Trương Giang Long dơ\ sơnrờp tìp mờ Tổng Bí thư lài do ồng Lê Khả Phiêu hơ\ là, tu\ gam lơh kuang dong broă Thượng tướng Trần Văn Trà in. Jơnau bơh bàr nă kuang đơng lam ling klàng ngai hơ\ neh lời wơl ồng in ală nùs nhơm niam ngan:

-Tu\ ồng boh bơr mờ Thượng tướng Trần Văn Trà, ồng yal bè bơta chơ\t jê bơh oh mi cau ling tàm tiah tam lơh lơgar Campuchia. Jơh bàr nă ồng ndrờm nggui ờ đơs dùl jơnau lơi, jơh bàr nă ồng ndrờm gơhòr dà măt.

A` ờ khin tus rềp, tài a` ờ khin tu\p tus mờ bơta ngoh rơngăc hơ\. Bơh tàm nùs nhơm ală ồng, pal kờ` gơboh mờ cau ling bè hơ\, gơboh mờ cau lơh broă hờ đơm bè hơ\, den hơ\ sồng di pal là ală kuang đơng lam jăk chài ngan ling klàng dê.

Tơnơ\ do, tu\ rê Hà Nội lơh broă tàm gơnoar broă Phó kuang atbồ sền sơwì pang [ăo Cộng sản, Thiếu tướng Trương Giang Long geh Tổng Bí thư lài do ồng Lê Khả Phiêu jà tus hờ hìu nhơl.

Tàm do, Tổng Bí thư lài do neh bơto bơtê uă bơta ngan bè: Cih bè tam gơl pa Đảng den pal cih tus bơta niam, bơta jăk nàng lam sồr gùt Đảng, gùt ling klàng, gùt làng bol, mơya kung pal đơs tus bơta ờ pràn bơta ờ jai, tàm hơ\ uă ngan là pal sền wơl nàng geh jơnau bơsram bơh broă lơh hơ\, den hơ\ sồng geh kuơ tàm gùng dà broă lơh nùs nhơm kơlôi sơnơng, broă lơh lý luận Đảng dê.

Jăt Thiếu tướng Trương Giang Long yal, nùs nhơm niam gơwèt mờ cau ling, gơwèt mờ làng bol, jơnau ờ su\k bè rài kis làng bol lơgar Việt Nam tơnơ\ mờ rài tam lơh bơh Tổng Bí thư lài do ồng Lê Khả Phiêu dê ndrờm tơrgùm jơh tàm pang sră “Ơning ơnàng nùs nhơm làng bol”:

-Tàm pang sră “Ơning ơnàng nùs nhơm làng bol” bơh akhar sơnrờp tus mờ sèng du\t ndơl ndrờm tơl^k geh bơta sền kuơ nùs nhơm kờ` gơboh mờ làng bol uă ngan. Bơh nùs nhơm kờ` gơboh đềt mờ bơh làng bol mờ Đảng là bơta pràn hòi jà ồng sùm su\k ngan tu\ lơh jăt gùng dà tam gơl pa nàng cèng geh broă lơh đảng dê tus gùng tus dà.

Tổng Bí thư lài do ồng Lê Khả Phiêu, hơ\ là “bi Năm Phiêu” neh ờ gam tai, mơya nùs nhơm bơh ồng dê gơwèt mờ kuang bàng, cau ling bal mờ làng bol đah jum dà lơgar mờ ală broă pơgồp bal bơh ồng dê gơwèt mờ dà lơgar gam sùm.

Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định