Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/4/2020

VOV4.K’ho - Tus 6 jơ drim do (24/4), pơn jăt tơn 8 ngai lơgar Việt Nam ờ geh dờp cau gơtìp pa kòp Covid-19.

Tàm khà 268 nă cau gơtìp neh geh 224 nă cau geh yal bời kòp mờ 44 nă cau gam sơm kòp tàm 7 hìu sơnơm.

Mùl màl, hìu sơnơm Kòp Nhiệt đới Dà lơgar tàm kơnhoàl Đông Anh, [òn dờng Hà Nội gam sơm 38 nă cau mờ sền gròi cau kòp sồ 188 mu\t piam kòp wơl tài pin gơtìp tai mờ kòp do.

Ală hìu sơnơm gam tai, tơl hìu sơnơm geh sơm 1 nă cau gơtìp kòp Covid-19, tàm hơ\ geh: Hìu sơnơm Kòp Nhiệt đới [òn dờng Hồ Chí Minh, hìu sơnơm Cầu Treo càr Hà Tĩnh, hìu sơnơm càr Ninh Bình, hìu sơnơm Kim Sơn Ninh Bình, hìu sơnơm Klờm soh càr Đồng Nai mờ hìu sơnơm Đồng Văn.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng