Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/10/2020

VOV4.K’ho- Tơnơ\ 3 ngai lơh broă jơh nùs, jal mhar, tàm nùs nhơm bơh bơta tam klac bal – ring bal jơnau đơs – tam gơl pa – bơtàu tơnguh dê, mờ nùs nhơm geh kơ nòl ua\ bơh ală kuang bàng dê, mho 21/10, pơrjum dờng cau ala mat Đảng bộ Khối mpồl lơh sa kă bro dà lơgar dơ\ 3, tơngai lơh broă bơh nam 2020 tus nam 2025 neh bơyai lơh pơrjum tơn jơh.

Ồng Y Thanh Hà Niê Kđăm geh pồ wơl lơh Bí thư Đảng ủy Khối mpồl lơh sa kă bro dà lơgar

Pơrjum dờng neh tam pà gơs 5 tơngume tờm cribơyai mờ ring bal Jơnau yal chính trị, jơnau yal sền tìs di bơh Ban Chấp hành Đảng bộ Khối dê, tơngai lơh broă bơh nam 2020 tus nam 2025; Nghị quyết bơh pơrjum dờng dê, cribơyai ring bal Broă lơh mờ jàu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối in, tơngai lơh broă bơh nam 2020 tus nam 2025 cih dờp jơnau đơs bơh pơrjum dờng lơh sir, ai tơlik mờ lam lơh jat.

Tàm dơ\ pơrjum tơn jơh, 45 nă ủy viên tàm Ban Chấp hành Đảng bộ Khối neh tơlik mat pơrjum dờng. Ồng Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên rơcang lài Đảng dà lơgar geh pin dờn pồ wơl lơh Bí thư Đảng ủy Khối mpồl lơh sa kă bro dà lơgar, tơngai lơh broă bơh nam 2020 tus nam 2025.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định