Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 19/10/2020

VOV4.K’ho – Tổng Thư ký Liên hợp quốc pa đơs lah pràn ngan ală dơ\ sò tơm kờ` di tàm tiah geh gal làng bol ơm kis tàm dơlam mờ gùt dar tiah tam lơh Nagorno-Karabakh tàm tu\ Armenia mờ Azerbaijan ndrờm tàm yă mờ gơp lơh tìs jơnau ring bal ơm tam cuh  dong kờl kòn bơnus pa geh ki\. Tàm dùl jơnau yal bơr bơh cau sơ pơ\ bơr Tổng thư ký dê yal, ồng Guterres neh hòi ală hoàc huơr bè kòn bơnus, ngan là chơt jê gơ wèt tus mờ kơ nòm dềt tàm dơ\ sò tơm ngai 16/10 pa do tàm Ganja là broă ờ gơtùi dờp ngan. Tổng Thư ký Liên hợp quốc đơs nền wơl, khat dùl dơ\ sò tơm lơi kờ` di tàm ală tiah làng bol ơm kis là broă ờ gơtùi toh glài ngan.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định