Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 8/2/2020

VOV4.K’ho- Viettel pa ngan ngồn lơh gơs ứng dụng Pràn kơldang să jan Việt Nam nàng kờ` dong kờl rcăng sơndră kòp as sồt klờm soh kơn jơ\ tài bơh jơi pa virus Corona lơh gơbàn.

Ứng dụng pràn kơldang să jan Việt Nam dong làng bol sền swì is jơnau digơlan gơbàn, bơtơl bơta gi\t wa\ rcăng sơndră kòp bơh ală jơnau bơto pơlam, yal lài bơh ală anih lơh sơnơm geh broă lơh mờng chài dê mờ gi\t geh kòp gơbàn mờ nàng sền gàr să tờm mờ mpồl bơtiàn.

Pràn kơldang să jan Việt Nam là ứng dụng yal tơngi\t jơnau ngan ngồn dùl lơm bơh Bộ Y tế dê dong làng bol sền swì is bè jơnau digơlan gơbàn kòp, bơtơl jơnau gi\t wa\ rcăng sơndră kòp, yal tơngi\t kòp gơbàn.

Ứng dụng do kung là anih nàng làng bol jòi anih lơh sơnơm rềp ngan rlau jơh nàng dan yal tơngi\t jơnau dilah geh jơnau pơhìn digơlan lơh bơtờp kòp, pơlam broă lơh ai tam cah is mờ yal cau kòp gơtìp pin. Ứng dụng ngui geh tàm ală măy Android mờ iOS, ngui bal tàm điện thoại ngac ngar mờ măy tính bảng.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định