Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 21/1/2021

VOV4.K’ho- Drim ngai 20/01, Ủy ban Thường vụ Pơrjum dờng cau ala mat Làng bol gùt lơgar ( hơ\ là Quốc hội) lơgar Lo khóa 13 neh sơn đờm mut pơrjum dơ\ 25 nàng sền sơ wì 2, 3 rơndap lơh adat mờ tam gơl adat. Broă lơh bơh dơ\ pơrjum tàm hơ\ geh broă sền  sơ wì rơndap lơh adat tam gơl gơ wèt mờ Adat Rcang sơn dră kòp phan poan jơng mờ Adat lơh glài mờ pria\, kung bè rơndap lơh adat tam gơl bơ tơl gơ wèt mờ Adat Ờ do ờ dă cau lơh broă mờ Adat bơto bơtê.

Tàm 3 ngai pơrjum ală kuang bàng geh cribơyai nền cê rơndap lơh Adat sền gàr jat kềng gah dà lềng, rơndap lơh adat dong kờl pháp lý, rơndap lơh adat bác sĩ, rơndap lơh adat sền gàr tiah ù bo\ mờ rcang cih adat bơ to bơtê hìu bơnhă. Bơdìh hơ\ tai, ală kuang bàng kung geh sền sơ wì rcang cih kơrnoat bè broă crơng gơs dùl anih cah rơ`a pria\ jền Bắc Kinh mờ ua\ jơnau yal ndai, tàm hơ\ geh jơnau yal bè broă lơh cih mờ kờp sền bơh Ủy ban ală broă crơng gơs adat boh lam bơh Ủy ban Thường vụ Quốc hội tàm nam 2020 dê.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định