Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 3/7/2020

VOV4.K’ho- Mpồl duh broă Te\ khà dà lơgar Venezuela dê yal, kơrnoăt geh bơyai lơh dơ\ te\ khà Quốc hội tơngai lơh broă bơh nam 2021- 2026 tàm ngai 6 nhai 12 tus, nàng sac rwah geh 277 nă nghị sĩ ai tơngai lơh broă pa in, bulah broă bàr pe nă cau gah dră wơl tàm lơgar do neh yal bơr ờ bài dờp.

Đơs tàm anih sơ`io rùp, cau lam bồ Mpồl duh broă te\ khà lơgar Venezuela dê pà gi\t, kơrnoat geh lơh bal mờ khà ring bal uă ngan tàm dơ\ pơrjum bơh mpồl kuang bàng đơng lam bồ dê.

Bal mờ broă lơh nền ai tơngai te\ khà, Mpồl duh broă te\ khà lơgar Venezuela kung neh ring bal tu\ tơngai lơh sră cih măt bơh cau te\ khà pa dê, dờp sră cau tơlik măt te\ khà, lùp sền wơl, kung bè broă rơndăp lơh bơyai pơlam tàp digơlan geh lơh tàm nhai 10 ai jơnau kuơmàng do in.

Tu\ do, gah dră wơl tàm lơgar do neh yal bơr geh ờ bài dờp dơ\ te\ khà do.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng