Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 26/1/2021

VOV4.K’ho- Ngai 25/01, Bộ Công thương Việt Nam mờ Bộ bơtàu tơnguh lơh sa, kă bro mờ lơh sa suơn sre lơgar Ukraine neh đơng lam pơgồp bal mờ ală bộ, gah broă lơh geh gơ rềng bơyai lơh pơrjum dơ\ 15 Ủy ban 2 Chính phủ Việt Nam mờ Ukraine bè lơh broă bal tàm gah lơh sa- kă bro mờ khoa học kỹ thuật mờ broă lơh pờ tơlik tơn tàm internet.

Đơs mut pơrjum, Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam, ồng Đặng Hoàng An pà git, git gơp đah Việt Nam mờ Ukraine neh bơtàu tơnguh niam bơne\ ngan tàm jơh ală gah, pơgồp bơnah kuơmàng tàm broă lơh bơt bơtàu mờ bơtàu tơnguh tàm tơl lơgar. Tàm Khóa pơrjum dơ\ 15, 2 gah bal mờ gơp sền wơl ală tơngume lơh broă bal neh geh ring bal tàm Nghị quyết khóa pơrjum dơ\ 14; cribơyai bè ală broă lơh tă bơsong kal ke, kòl yan, lơh gơlik bơta [uơn ai broă kă bro 2 lơgar in mờ gùng dà lơh broă tàm tơngai tus.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định