Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 19/10/2020

VOV4.K’ho- Drim do ngai 19/10, tàm Hà Nội, ồng Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng Chính phủ mờ pơ ùr đơng lam dơ\ wă ồng Yoshihide Suga Thủ tướng lơgar Nhờk mờ bơ ùr tàm dơ\ lòt còp ngan ngồn Việt Nam.

Ồng Yoshihide Suga Thủ tướng lơgar Nhờk mờ pơ ùr tus tàm Hà Nội 

Do là dơ\ lòt còp lơgar ndai sơn rờp bơh ồng ồng Yoshihide Suga Thủ tướng lơgar Nhờk dê mờ dơ\ 2 pơn jat sùm Thủ tướng pa lơgar Nhờk dê sac rơ wah Việt Nam là lơgar lòt còp sơn rờp tơnơ\ tu\ guh at gơnoar broă. Geh  bơyai lơh tàm tơngai bơta g^t gơ\p lơh broă bal jo\ jòng, kuơ màng jrô ơnàng Việt Nam mờ Nhờk pơn jat tai tàm bơta bơtàu tơnguh niam bơne\, ngan ngồn; dơ\ lòt còp ngan ngồn Việt Nam mờ ồng Yoshihide Suga Thủ tướng lơgar Nhờk dê tơngo\ bơta pin dờn, lơh broă bal, tam klăc bal đah 2 lơgar dê mờ kơ\p kờ` ai bơta g^t gơ\p đah Việt Nam mờ Nhờk gơguh tàm khà jơnhoa pa.

Việt Nam mờ Nhờk crơng gơs bơta g^t gơ\p lơh broă bal bơh nam 1973. Rlau gùl rài neh lòt gan, bơta ndrờm bal bè bơta niam chài, bè kah yau, bè bơhìan là ală bơta kuơ màng lơh gơs bơta tam klăc bal rềp mềr đah 2 lơgar mờ 2 jơi bơtìan dê.

Cau mblàng K’ Hạnh

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định