Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 21/1/2021

VOV4.K’ho- Tàm gùng dà, kơ nòl broă, broă lơh bơtàu tơnguh lơh sa mpồl bơtìan bơh jơnau rơcang cih jơnau yal tơn jơh broă rơndap lơh bơtàu tơnguh lơh sa mpồl bơtìan 10 nam, bơh nam 2011 tus nam 2020, bơt bơtàu broă rơndap lơh bơtàu tơnguh lơh sa mpồl bơtìan 10 nam bơh nam 2021 tus nam 2030, sră nggal yal pơrjum dờng Đảng gùt lơgar dơ\ 13 tơlik kơ nòl broă: bơtàu tơnguh niam chài, mpồl bơtìan, lam lơh gơguh jak mờ ring bal mpồl bơtìan; ngai sơlơ tơnguh niam rài kis phan bơna, nùs nhơm bơh làng bol dê. Bơtàu tơnguh tơl làm, kơ\ kơljap, “ờ cau lơi gơtìp lời wơl hờ ngkời” kung là tơngume geh tơlik tàm ală pơrjum dờng Đảng bộ ală càr, [òn dờng tiah tàm gùl lơgar mờ Tây Nguyên wèt tus.

Broă lơh bơtàu tơnguh lơh sa mpồl bơtìan tiah làng bol kòn cau mờ tiah kơh bơnơm là 1 tàm 4 broă lơh lơh sa mpồl bơtìan kuơmàng bơh càr Khánh Hòa dê tàm tơngai lơh broă bơh nam 2015 tus nam 2020. Tàm 5 nam do, càr Khánh Hòa neh tă rlau 140 tơmàn đong bơcri tơn ai tiah kơh bơ nơm, pơgồp bal mờ ală broă lơh ndai rlau 270 tơmàn đong. Bơnah pria\ do dong kờl mờr 2 rbô broă lơh lơh sa bơh làng bol dê. Phan bơna tiah kơh bơ nơm geh bơcri pria\ ring bal, 100% khà xã geh gùng rơndeh dờng lòt tus tiah tàm gùl xã, ua\ broă lơh kươmàng geh tă pria\ lơh. Cồng nha, tơrmù geh 25% khà hìu bơnhă r[ah. Bulah bè hơ\, broă lơh do ờ hềt lơh geh cồng nha ua\, khà hìu bơnhă r[ah tàm 2 kơnhòal tiah kơh bơ nơm tàm càr kung gam rlau 30%. Tus tu\ do, kơnhòal Khánh Sơn ờ hềt geh xã tơl khà [òn lơgar pa.

Ồng Nguyễn Văn Nhuận, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kơnhòal Khánh Sơn pà git, tơngai lơh broă tus, kơnhòal lơh ngan tơnguh niam rài kis làng bol in: “Tu\ do kơnhòal geh pria\ lơh geh kờp bal tàm dùl nă cau mìng 20 tơlak 500 rbô đong, jơnau kờ` bơh pơrjum dờng Đảng bộ kơnhòal dê mờr tus là 48 tơlak đong tàm dùl nă cau, gam geh nggùl. Jơnau sơn đờm bơh ală xã tàm Khánh Sơn dê ờ pràn. Pal geh broă lơh ngan ngồn, hòi jà jơh ală bơta pràn bơh mpồl bơtìan dê, kươmàng là càr pal dong kờl. Kơp kờ` geh broă lơh jơnau kờ` dà lơgar bè tơrmù r[ah geh dong kờl bloh, broă lơh jơnau kờ` dà lơgar bè bơcri pria\ tiah làng bol kòn cau. Hơ\ là bơta pơn jờng bè bơcri pria\”.

Ồng Mấu Văn Phi, Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh pà git, tơngai lơh broă tus, kơnhòal geh lam lơh ring bal ală broă lơh tơrmù r[ah ua\ gah, kơ\ kơljap, ngan là tiah làng bol kòn cau; pơn jat tai lam lơh broă lơh jơnau kờ` dà lơgar tơrmù r[ah mờ gàr tơl niam rài kis mpồl bơtìan kơ\ kơljap. Pa do, kơnhòal Khánh Vĩnh đal git ală bơta chi tam tờm ngan bè plai bung kơmhò tơlir, pơnat rơmit, pơ ò… nàng tơrgùm bơcri pria\ bè sơntìl, kỹ thuật, pria\ tă lơh dong làng bol  tam gơl chi tam. Ală gùng dà di bè tam gơl rơndap tap sèng chi tam, lơh sa, bơ to broă lơh ai làng bol kòn cau in geh dong Khánh Vĩnh lik klàs kơnhòal r[ah gờ`.

Ồng Mấu Văn Phi pà git: “Jơnau kờ` là he pal lik klàs r[ah, lơh ngan tàm tơngai lơh broă tus. Dùl jơnau kờ` hơ\ lơm, mơya geh ua\ ngan broă lơh, ua\ ngan rơndap broă, ua\ ngan broă lam lơh. 2, 3 broă lơh sa geh cồng nha pơn jat tai geh lam lơh ua\ tàm mpồl bơtìan. Mờr tus, bơtàu tơnguh phan bơna gùng lòt, tàm tơrbo\, tac phan lơh gơs bơh sươn sre làng bol in. Mờ ală broă lơh ngan ngồn geh lơh sùm, lơh jat tơl nam”.

Tơnguh niam rài kis làng bol ờ di mìng mờ pria\ jền lơh geh mờ gam pal tơrmù r[ah ua\ gah, tơnguh niam rài kis niam chài nùs nhơm làng bol in. Jơnau rơcang cih sră nggal yal pơrjum dờng cau ala mat gùt lơgar dơ\ 13 bơh Đảng dê tơlik jơnau kờ` bơt bơtàu kòn bơnus Việt Nam bơh broă tơnguh nùs nhơm kờ` gơboh dà lơgar, nùs nhơm brồ guh is, pơn iờ să jơi bơtìan, tam klac bal mờ bơta kơp kờ` brồ guh. Bơt bơtàu kòn bơnus kung là 1 tàm 6 broă lơh tam gơl pa bơh Nghị quyết pơrjum dờng Đảng bộ càr Phú Yên dơ\ 17 dê. Hơ\ là bơt bơtàu kòn bơnus Phú Yên dờng pràn tơl làm, gơ jat bal mờ bơtàu tơnguh bồ tơnguh git wă mờ dờng pràn să jan, nùs nhơm mờ bơta pràn jak, bơta chài rơ gơi mpồl bơtìan.

Ồng Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân càr Phú Yên đơs nền, gam lơh gơtùi hời rơ hời nàng bơt bơtàu tiah ơm kis niam chài, phan bơna niam chài, tơnguh niam rài kis làng bol: “Bol hi gam lơh ngan tiah tềl kah yau pal kis, dilah bol he ngui niam den hơ\ là tiah tềl kah yau tiơng pơn rơ, ai dilah ngui ờ niam den hơ\ là ù tiah sang te\ gời. Mờ bơh ală tiah niam chài bè hơ\, phan bơna niam chài hơ\, ală tiah tềl kah yau niam chài geh là ală anih tơrgùm, geh tơngume pơrjum. Nàng làng bol in tus mờ jòi git, sơlơ tơnguh ală broă lơh niam chài. Tàm tơngume hơ\, gơ jat bal mờ bơta sền gàr tơl niam rài kis mpồl bơtìan”.

Nam 2020, tài gơ rềng bơh kòp Covid-19, khà gơguh lơh sa bơh ală càr tiah tàm gùl lơgar mờ Tây Nguyên dê ndrờm lơyài lơm. Mơya ală càr ndrờm lam lơh dùl ròt ală broă lơh, dong kờl pria\, phe ai cau geh rài kis kal ke in. Ală tiah wèt tus jơnau kờ` tơnguh pria\ lơh geh, tơnguh bơta niam rài kis làng bol in. Bal mờ ală bơta pràn pa geh ngui, ală càr Tây Nguyên geh tai tu\ niam nàng tơnguh bơta kươ lơh geh gơ wèt mờ bơta pràn bơh jo\ là lơh sa sươn sre. Tiah tam tiêu, kơphe cồng nha lơh geh niam ngan rlau jơh dunia, gam ơm tềng đap jơh bal tu\ niam mờ bơta kal ke tài Hiệp định EVFTA neh geh lơh jat. Pơrjum dờng Đảng bộ ală càr Tây Nguyên tơngai lơh broă pa bơh nam 2020 tus nam 2025 pơn jat tai ai tơnggo\ nùs nhơm geh kơ nòl, lơh ngan bơtàu tơnguh lơh sa, mpồl bơtìan nàng ngai sơlơ tơnguh niam rài kis làng bol dê in.

Tiến sĩ Nguyễn Duy Thụy - Ủy viên Hội đồng Lý luận Đảng dà lơgar, Kuang atbồ Viện Khoa học xã hội tiah Tây Nguyên đơs là, ală jơnau kờ`, broă rơndap lơh, gùng dà nàng bơtàu tơnguh lơh sa mpồl bơtìan, lơh broă mờ lơgar ndai, sền gàr lơngap lơngai dà lơgar ai tiah làng bol kòn cau in tàm tơngai tus, pal lơh jat ngan ngồn tơngume tam gơl broă lơh sa geh cồng nha ai mpồl cau làng bol kòn cau in: “Tàm tơngai tu\ do, nàng lơh gơlik bơta tam gơl tàm bơtàu tơnguh bè lơh sa mpồl bơtìan mờ lơh gơlik bơta lơngap lơngai, tiah ơm kis, phan kươ geh is gơ wèt mờ làng bol kòn cau den lài ngan pal tam gơl broă lơh sa dùl bă geh cồng nha ngan rlau jơh. Gơ wèt tàm tơl bơta krơi is, bơhìan ơm kis, trồ tiah, ù tiah bơh tơl tiah, tơl càr dê mờ geh broă tam gơl broă lơh sa gơ in dipal. Dùl tàm ală broă lơh tam gơl broă lơh sa kươmàng ngan kung bè lơh geh cồng nha lơh sa ua\ hơ\ là lơh sa sươn sre hữu cơ kờ` tơrmù r[ah ai làng bol kòn cau gam kal ke in”.

Tu\ tă pơgồp jơnau đơs tàm jơnau rơcnag cih ală sră nggal pơrjum dờng dơ\ 13 bơh Đảng dê, ồng Võ Tấn Tài, Phó Chủ tịch thường trực mờ là Tổng Thư ký tam klac bal ală mpồl git gơp lơh bơyô càr Dak Lak dê đơs nền, nàng lơh jat geh cồng nha ală Nghị quyết bơh Đảng dê, broă tơnguh bơta pràn tam klac dờng gùt jơi bơtìan là tờm ngan, tài đơs pơn dut den tơl cồng nha broă lơh tam gơl pa là bơh làng bol he dê tềng đap bơta đơng lam bơh Đảng dê neh bơt bơtàu gơs: “A` go\ là sră nggal dơ\ do đơs tus tơnguh bơta pràn tam klac dờng gùt jơi bơtìan, jơh tơl nă pơgồp bal bơta pràn, ring bal dùl nùs. Jat a` den hơ\ là dùl jơnau sền sơ wì dipal mờ dùl bơta kơ lôi sơ nơng di ngan nàng tơnguh bơta pràn bơh jơh gùt jơi bơtìan dê tàm broă lam lơh geh cồng nha broă lơh tam gơl pa kung bè nghị quyết Đảng dê ai tơlik”.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định