Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 19/1/2021

 VOV4.K’ho- Kuang đơng lam bồ Mpồl lơh sơ nơm dunia (WHO) neh đơs lah “ broă  lơh jơi bơtìan” tàm broă tam pà bal sơ nơm kơryan kòp Covid-19, mơ kung hòi jà ală lơgar dờng ring bal tàm broă tam pà bal sơ nơm vaccine kơryan kòp tus ală lơgar r[ah lơ ời in. Đơs tềng đap cau lơh ba\o, ồng Tedros Adhanom Ghebreyesusđơs là, jơnau kờ` tàm pà bal sơ nơm kơryan kòp Covid-19 dùl bă ring bal gam gơ tìp pơ hìn tu\ 44 jơnau ring bal kă bro sơ nơm vaccine đah 2 lơgar dê geh ki\ hơ tàm nam lài mờ ết ngan kung geh bơh 12 jơnau ring bal  neh geh ki\ tàm nam do.

Ồng kung yal khà ngan ngồn bè bơta ờ ring bal tàm broă tam pà bal sơ nơm vaccine kơryan kòp gùt plai ù mờ 49 lơgar geh pria\ lơh geh ua\, kờp bal geh c^t rlau 39 tơlak liều sơ nơm vaccine, tàm tu\ hơ\, ală khà do  tàm 1 dà lơgar r[ah là 25. Dơ\ tàm pìt sơ nơm vaccine kơryan kòp Covid-19 gùt plai ù gam ngai sơlơ gơguh tu\ jơi tam gơl să pa bơh virus Sars Cov -2 pơn jat tai geh tàm ua\ lơgar, lơh ală cau bơ tờp kòp tàm dunia gơguh mhar ngan.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định