Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 14/8/2020

VOV4.K’ho- Ồng Lê Khả Phiêu deh ngai 27/12/1931; [òn tờm: Xã Đông Khê, kơnhoàl Đông Sơn, càr Thanh Hoá. Ơm kis sùm tàm hìu sồ 7/36/C1, gùng Lý Nam Đế, sơnah [òn Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, [òn dờng Hà Nội. Tus bal lơh broă kăc màng nam 1947; mu\t Đảng ngai 19/6/1949.

Bơh nam 1947 tus nam 1949, Ồng bơto sră tàm xã. Nhai 6 nam 1949 ồng geh tơmu\t Đảng Cộng sản Việt Nam, dờp lơh kơnòl broă mblàng yal, lơh Kuang ătbồ Văn phòng Chi bộ xã.

Bơh nhai 5/1950 tus nhai 8/1954, Ồng lòt ling, lơh cau ling, hơ\ sồng dơ\ ăt ală gơnoar broă Kuang ătbồ Tiểu đội, Kuang ătbồ Trung đội, Chính trị viên phó Đại đội, Chính trị viên Đại đội, Trung đoàn 66, Đại đoàn 304.

Bơh nhai 9/1954 tus nhai 3/1955, Ồng geh bơsram bơtơl quân chính trung cấp khoá I.

Bơh nhai 3/1955 tus nhai 3/1958, Ồng geh dờp lơh ală gơnoar broă Kuang ătbồ Tiểu ban Tổ chức Trung đoàn, Chính trị viên Tiểu đoàn; Phó Kuang ătbồ tơnơ\ hơ\ là Kuang ătbồ chính trị Trung đoàn 66, Sư đoàn 304.

Nhai 4/1958, Ồng bơsram Hìu bơsram Chính trị trung cao.

Bơh nhai 6/1961 tus nam 1966, Ồng ăt ală gơnoar broă Phó Ban cán bộ tơnơ\ hơ\ là Kuang ătbồ Mpồl bơyai broă, Phòng Chính trị Sư đoàn 304; tơnơ\ hơ\ lơh Phó Chính ủy tơnơ\ hơ\ là Chính ủy Trung đoàn 9, Sư đoàn 304, Quân khu Hữu Ngạn, Đảng ủy viên Sư đoàn.

Nhai 7/1967, Ồng mu\t tàm tiah tam lơh Trị Thiên nàng tam lơh, lơh Chính ủy Trung đoàn 9. Nhai 01/1968, Ồng dờp ăt bal gơnoar broă Kuang ătbồ Trung đoàn 9.

Nam 1970, Ồng lơh Kuang ătbồ Phòng Tổ chức Quân khu Trị Thiên.

Bơh nhai 10/1971 tus nhai 02/1974, Ồng lơh Phó Kuang ătbồ chính trị Quân khu Trị Thiên.

Nhai 3/1974, Ồng lơh gơnoar broă Kuang ătbồ chính trị Quân khu Trị Thiên (tơnơ\ là Quân đoàn 2), Đảng ủy viên Quân đoàn.

Nhai 02/1978, Ồng lơh Phó Kuang ătbồ chính trị, tơnơ\ hơ\ là Phó Chính ủy mơkung là Kuang ătbồ chính trị Quân khu 9.

Nhai 8/1980, Ồng lơh Phó Tư lệnh bè chính trị mơkung là Kuang ătbồ Chính trị Quân khu 9, geh pồ mu\t lơh broă tàm Thường vụ mờ tơnơ\ hơ\ là Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu.

Nhai 3/1983, Ồng ăt gơnoar broă Kuang ătbồ Chính trị Quân khu 9.

Nhai 4/1984, Ồng lơh Kuang ătbồ Chính trị Bộ Tư lệnh 719, Ồng geh tơnguh griăt ling klàng Thiếu tướng.

Nam 1986, Ồng lơh Phó Tư lệnh bè chính trị mơkung ăt gơnoar broă Kuang ătbồ chính trị Bộ Tư lệnh 719, lơh Ủy viên hơ\ sồng lơh Phó Bí thư Kuang bàng đơng lam Đảng Bộ Tư lệnh 719.

Nhai 6/1988, Ồng geh tơnguh griăt ling klàng Trung tướng.

Nhai 8/1988, Ồng lơh Phó Kuang ătbồ Tổng cục Chính trị Mpồl ling klàng làng bol Việt Nam (ătbồ gah bơyai broă, kuang bàng mờ sền gàr).

Tàm Pơrjum dờng Đảng gùt lơgar dơ\ 7 (nhai 6/1991), Ồng geh pồ mu\t lơh broă tàm Ban Chấp hành Đảng Dà lơgar, jàu kơnòl lơh Kuang ătbồ Tổng cục Chính trị Mpồl ling klàng làng bol Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Ling klàng dà lơgar tu\ do là Quân ủy Dà lơgar).

Tàm Pơrjum Ban Chấp hành Dà lơgar dơ\ pe, khoá 7, Ồng geh pồ mu\t lơh broă tàm Ban Bí thư Đảng dà lơgar.

Nhai 6/1992, Ồng geh tơnguh griăp ling klàng Thượng tướng.

Tàm Pơrjum gùt lơgar gùl tơngai lơh broă bơh Ban Chấp hành Dà lơgar khoá 7 (nhai 1/1994), Ồng geh pồ mu\t lơh broă tàm Bộ Chính trị.

Tàm Pơrjum dờng Đảng gùt lơgar dơ\ 8 (nhai 6/1996), Ồng pơn jăt tai geh pồ tơmu\t lơh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng dà lơgar mờ geh Ban Chấp hành Đảng dà lơgar pồ tàm Bộ Chính trị, geh pồ lơh broă tàm Thường vụ Bộ Chính trị, jàu kơnòl lơh Thường trực Bộ Chính trị mơkung ăt bal gơnoar broă Kuang ătbồ Mpồl Sền gàr Chính trị dơlam is Dà lơgar.

Tàm Pơrjum Ban Chấp hành Dà lơgar dơ\ 4, khoá 8 (nhai 12/1997), Ồng geh pồ lơh Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản dà lơgar Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Ling klàng Dà lơgar (tu\ do là Quân ủy Dà lơgar).

Ồng là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Dà lơgar ală khoá: 7, 8; Bí thư Đảng Dà lơgar khoá 7; Ủy viên Bộ Chính trị ală khoá: 7, 8; Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị khoá 8; Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng dà lơgar khoá 8 (bơh nhai 12/1997 tus nhai 4/2001). Kuang bàng Quốc hội ală khoá: 9 mờ 10.

Nhai 10/2006, Ồng geh ai rê rlô lơh broă jăt kơrnoat.

Tổng Bí thư Đảng Ban Chấp hành Đảng Cộng sản dà lơgar Việt Nam ồng Lê Khả Phiêu

Tài bơh geh uă dà kơlhề mờ cồng nha jak ngan gơ wèt mờ broă lơh kăc màng bơh Đảng, bơh jơi bơtiàn dê, Ồng geh Đảng mờ Dà lơgar pà jờng Gai lòng Sơma` rơmi\t; Gai lòng 70 sơnam Đảng mờ uă gai lòng dờng màng ndai bơh Việt Nam mờ dunia dê.

Cau cih Văn Hiếu- Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định