Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 11/11/2020

VOV4.K’ho-Kuang atbồ Cục ơn prap phan Dà lơgar tiah đah Jum Tây Nguyên pà g^t, Cục gam lơh broă ai mờr 900 tấn phe ơn prap dà lơgar ai kơnòm bơsram gơ wèt hìu bơnhă kal ke tàm càr Dak Lak in. Do là ală phe dong kờl ai ală kơnòm bơsram tàm tơngai bơsram dơ\ 1, nam bơsram 2020-2021 jat Nghị định sồ 116, bơh Thủ tướng Chính phủ dê.

Cục ơn prap phan dà lơgar tiah đah Jum Tây Nguyên pà phe ai kơnòm bơsram kơnhòal Cư Kuin, càr Dak Lak

Jat hơ\, gùt càr Dak Lak geh mờr 15 rơbô nă kơnòm bơsram ală kấp tàm xã, thôn, [òn kal ke uă geh pà phe tàm dơ\ do. Tơl nă kơnòm bơsram geh dong kờl 15 ki\ phe dùl nhai, tàm tơngai 4 nhai. Tu\ do, Cục ơn prap phan Dà lơgar tiah đah Jum Tây Nguyên gam pơgồp bal mờ Sở giáo dục mờ Đào tạo càr Dak Lak mờ gơnoar atbồ ală tiah nàng tơnguh broă lòt  sền, sền gròi broă pà phe, gàr niam di cau, khà dong kờl mờ tơngai dong kờl, pleh lời gơlik bơta hoàc huơr, ờ niam tàm tu\ lơh jat broă lơh dong kờl do dê.

Cau mbàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định