Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 21/9/2020

VOV4.K’ho- Tỉnh đoàn Dăk Lăk pa bơyai lơh Pơrjum tơn jơh broă lơh bơtàu tơnguh ơruh pơnu, tơngai bơh nam 2011- 2020. Tàm 10 nam do, càr Dăk Lăk neh lơh jăt loh làng bơh uă broă lơh, broă rơndăp lơh, lam lơh jrô ơnàng tus ală kấp bộ Đoàn tàm jơh gùt càr. Càr neh pờ mờr 400 ơdu\ bơto pơlam bơta chài lơh broă Đoàn, Hội, Đội ai kuang bàng đoàn kấp hơđơm in; bơyai lơh gi\t nđờ rhiang dơ\ bơto pơlam, pơlam broă lơh, yal tơngi\t jòi broă lơh ai ơruh pơnu in.

Lơh pràn broă lơh dong kờl kơnòm bơsram geh rài kis kal ke, jơh gùt càr neh jàu 16 rbô 450 bơnah priă dong kờl bơsram, pà 3 rbô nơm rơndeh coh ai kơnòm bơsram r[ah in; dong kờl 8 rbô nă cau bơsram dờng càn priă bơsram. Bơh rơndăp broă lơh “Dong kờl ơruh pơnu kơnòm pa tàu tơnơ\ tu\ tơn jơh ngir ma túy rê kis gơrờm bal wơl mờ mpồl bơtiàn”, ală mpồl neh dong kờl, lơh tam gơl wơl rài kis ai rlau 1 rbô 500 nă ơruh pơnu, kơnòm pa tàu ờ huan jak chài, ơruh pơnu kơnòm pa tàu gi\t jơjra` sang glài tơnơ\ tu\ tơn jơn ngir ma túy.

Pah nam, ală mpồl hòi jà 90% ơruh pơnu tus bal lơh ală broă lơh bơ\t bơtàu rài kis niam chài tàm [òn làng bol ơm kis; geh rlau 70% mpồl Đoàn tàm [òn làng bol ơm kis pơgồp bal bơyai lơh ală broă lơh bơto pơlam bơta chài ngui măy mok, broă pơlam lơh ai ơruh pơnu in.

 Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định