Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/11/2020

VOV4.K’ho- Ủy ban Nhân dân kơnhòal Sa Thầy, càr Kon Tum pa bơyai lơh pơrjum tìp mat, jờng rơ, pà khà jờng 39 nă cau kra [òn geh pơn rơ jak nam 2020. Tàm ală nam do, kơnhòal Sa Thầy neh geh ua\ broă lơh sền gròi, dong kờl mờ tơnguh cồng nha gơnoar broă bơh ală cau kra [òn dê tàm broă bơt bơtàu [òn lơgar.

Mờ bơngă pin dờn mờ geh kơ nòl, ală cau kra [òn neh jơh nùs hòi jà làng bol tơnguh jơnau rơcang ngac, rơcang lài tam dră kơryan ală kai lơh aniai bơh ală mpồl sò tơm dê; hòi jà ơruh pơnu lơh jat kơ nòl ling klàng. Mờ bơta git wă bè broă gơlik geh tàm tiah nhàr dà lơgar bal mờ bơta pơlam bơh mpồl ling sền gàr tiah nhàr dà lơgar dê, ală cau kra [òn bal mờ làng bol tàm tiah nhàr dà lơgar neh tơnguh nùs nhơm rơcang ngac, di tu\ kơryan cau dô gan tiah nhàr dà lơgar tìs mờ adat boh lam.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định