Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 3/8/2020

VOV4.K’ho – Mờ jơnau kờ` tơnguh pràn jak bè mờng chài lơh broă, sơlơ tơnguh bơta rơcang lài, nùs nhơm geh kơ nòl tàm broă atbồ, sền gàr bơ tơt kìng dà rơcang sơndră trồ tiah lơh aniai mờ bơsong broă lơh tìs adat boh lam bè bơ tơt kìng dà, Tổng cục rơcang sơndră trồ tiah lơh aniai, Bộ Nông nghiệp mờ Phát triển Nông thôn bơyai lơh pơrjum pờ tơlik tơn tàm internet bơ to pơlam bơta chài sền gàr bơ tơt kìng dà, rơcang sơndră trồ tiah lơh aniai ai mpồl lơh broă sùm atbồ bơ tơt kìng dà ală càr, [òn dờng geh bơ tơt kìng dà bơh kấp 3 tus kấp kuơmàng mờ ală tiah geh bơ tơt kìng dà bơh kấp 3 tus kấp kuơmàng.

Jơnau yal tàm pơrjum ai go\, nam 2019, trồ tiah lơh aniai neh lơh 133 nă cau chơt, hoàc huơr bè lơh sa mờr 7 rbô tơmàn đông. Ală nhai bồ nam 2020, trồ tiah lơh aniai pơn jat tai gơlik geh kal ke lơh 53 nă cau chơt, 137 nă cau gơtìp sồt să, hoàc huơr bè lơh sa pơgap 4 rbô tơmàn đông… Bơ tơt kìng dà gùt lơgar geh ua\ tiah kuơmàng, tàm ală bơ tơt kìng dà kấp 3 tus kấp kuơmàng gam mờr 400 kơi sồ bơ tơt kìng dà ờ tơl khà jơnhua tơl khà; 683 bơ tơt kìng dà dềt; 459 brong dà yau mờ ờ diơng; 158 kơi sồ bơ tơt kìng dà gơtìp tơrlah, ờ niam; 230 anih kuơmàng. Den tàng, bulah nam 2019 ờ geh dà ko\ dà cò dờng tàm ală tiah dà dờng geh bơ tơt kìng dà, mơya ală bơ tơt kìng dà kung neh gơlik geh rlau 40 broă ờ niam, tàm hơ\ geh ală broă ờ niam kơn jơ\ ngan pơhìn tus ờ do ờ dă bơh bơ tơt kìng dà dê…

Gơ rềng tus tơngume mblàng yal, bơ to bơtê adat boh lam bè bơ tơt kìng dà tus mờ gơ noar atbồ kấp hơđơm, ală kuang bàng đơs là, broă lơh rơcang sơndră là tờm ngan, kơryan bơh sơn rờp tơn nàng tơrmù [à broă gơlik geh broă lơh tìs. Mờ bơta geh ngan ndrờm bè jơh ală broă lơh tìs adat boh lam bè bơ tơt kìng dà, mơkung lơh tìs bè ua\ gah broă lơh ndai bè: ù tiah, ring niam bơt bơtàu, phan geh is tiah ơm kis, phan kuơ tàm ù, công thuơng, gùng lòt pal geh kơrnuat pơ gồp bal nàng cih loh kơ nòl bơh ală kấp, ală gah broă lơh dê tàm broă rơcang sơndră, kơryan mờ bơsong lă broă lơh tìs bè bơ tơt kìng dà, ồng Trần Công Tuyến, Phó Kuang atbồ Vụ atbồ bơ tơt kìng dà đơs loh: “Tu\ do ù tàm gah dà dờng gơlik geh ua\ broă lơh tìs ờ lơh jat jơnau cih bơh adat boh lam dê den tàng pal atbồ nền nòn. Tu\ do ờ gam rơndap ù tiah rơcang sơndră dà ko\ dà cò, bơ tơt kìng dà is tàm kấp càr tia, sồr ală oh mi sền gròi mờ tàm tơngume rơndap broă lơh bơtàu tơnguh bơ tơt kìng dà den bơdìh mờ đal git ală tơl khà rơcang sơndră dfa ko\ dà cò, bol he kung pal sền gròi bè rơndap broă lơh atbồ ù tàm gah dà dờng hơ\ sồng khà broă lơh hìu ơm pal ntrờ` dipal mờ ală rơndap ù tiah mờ Thủ tướng Chính phủ neh ki\ ring bal bè rơndap ù tiah dà dờng Hồng, dà dờng Thái Bình”.

Ồng Vũ Xuân Thành, Phó Kuang atbồ Văn phòng Mpồl đơng lam dà lơgar bè rơcang sơndră trồ tiah lơh aniai đơs loh, mpồl lơh broă sùm atbồ bơ tơt kìng dà geh gơ noar broă kuơmàng ngan, là cau đơng lam tơn, lam lơh niam wơl ală broă ờ niam bơh sơn rờp. Mùl màl ai go\, tàm tiah lơi mờ lă mpồl lơh broă bơ tơt kìng dà geh mờng chài, pràn jak, geh nùs nhơm kơ nòl broă ua\, git go\, yal mờ lơh niam di tu\ bơta ờ niam bơh sơn rờp tơn bơh ală bơta ờ diơng bơh bơ tơt kìng dà dê, đơng lam, lơh jat niam jơnau đơs 4 tơn tàm dùl anih den geh dong tơmrù [à hoàc huở rbơh dà ko\ dà cò, càl rbut lơh aniai: “Ală oh mi tus bal pơrjum rê mblàng yal wơl tus ală kuang bàng drơng broă sùm, bơ to pơlam nền nòn nàng git loh ală bơta chài. Tàm khat dùl bơta lơi gơlik geh kung pal gơtùi rơcang lài cribơyai mờ kuang đơng lam bồ tàm tiah hơ\ “lơh niam tơn bơh tu\ sơn rờp, lơh di” hơ\ là bơta kuơmàng ngan. Mờ a` kung kơp kờ` kuang đơng lam bồ ală chi cục đơng lam kung bè ai geh bơta niam, lơh ngan, dilah gơtùi den bơyai lơh pơlam tàp nàng oh mi in pơlam lơh ngan ngồn tơn “git nđờ rhiang bơta ờ ndrờm bè tê mờng lơh’, do là bơta kuơmàng ngan, neh jo\ ngan ua\ tiah ală mpồl lơh broă bol he dê ờ hềt geh sền go\ tơn, lơh jat ngan ngồn tơn, pơlam tàp nàng ai geh mờng chài là kuơmàng ngan”.

Tàm pơrjum, ồng Hoàng Phúc Lâm, Phó Kuang atbồ Tiah tờm yal lài trồ tiah dà ia dà lơgar pà git, geh pơgap bơh 8 tus 10 dơ\ càl rbut dờng lơh aniai tàm lồi nam, mờ khà mìu ua\ rlau mờ khà kờp bal ua\ nam. Tàm dà lềng đah mat tơngai lik gam geh tiah mìu nhàc, digơlan pràn gơs me mrềt lòt gan tiah đah tô dà lơgar mờ tiah đah tô dà lềng mat tơngai lik, lơh gơlik dơ\ mìu jo\ jòng. Do là dơ\ mìu dờng ngan tàm ua\ tiah mờ jo\ jòng kờp bơh bồ nam tus tu\ do, sồr ală tiah pal rơcang lài mờ broă lơh rơcang sơndră trồ tiah lơh aniai, sền gròi ală bơ tơt rbòng dà, bơ tơt kìng dà, gàr niam broă sơndră mờ ală gơlik geh kal ke bơh trồ tiah dê.

Cau cih Minh Long – Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định