Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 25/11/2020

VOV4.K’ho- Jat broă lơh tơ nơ\ pơrjum dơ\ 10, Quốc hội khóa 14, drim ngai 24/11, Chủ tịch Quốc hội, mò Nguyễn Thị Kim Ngân mờ ală kuang bàng Quốc hội mpồl sồ 1, [òn dờng Cần Thơ neh tìp mat cau te\ khà tàm quận Cái Răng, [òn dờng Cần Thơ. Ală broă geh sền gròi ua\ bơh mpồl bơtìan dê geh ală cau te\ khà đơs tus bè: broă dà hang mut aniai gơlik geh kal ke, brê gơtìp kơl mus ur ar, ù lơh sa suơn sre hời rơ hời gơmù; phan bơna bơh tiah ring dà dờng Cửu Long dê ờ huan bơtàu tơnguh; broă bơcri pria\ ai [òn dờng Cần Thơ in ờ hềt dipal mờ bơta pràn.

Chủ tịch Quốc hội đơs nền: Quốc hội sền gròi ngan, tu\ cribơyai bè Adat sền gàr tiah ơm kis halà cribơyai bè broă mìu nhàc, càl rbut, dà ko\ dà cò tài bơh bơta kơl mus brê, trồ tiah lơh aniai bal mờ bơta bol blơ\ tơnhàu bràs, kơl mus brê lơh gơbàn. Jơh ală broă do Chính phủ, Quốc hội sền gròi ngan, lơh gơs tơngume adat boh lam. Chính phủ mờ ală anih lơh broă tàm kấp hơ đơm bơsong, sơlơ tơnguh broă atbồ dà lơgar, nàng gàr niam broă lơh jat chính sách adat boh lam, nàng lơh bè lơi tơrmù [à hoàc huơr tài bơh trồ tiah mờ kòn bơnus lơh gơ rềng tus.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định