Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 25/11/2020

VOV4.K’ho- Tàm 5 nam do, Kong ti ồs đèng Dak Lak neh tă rlau 1 rbô 200 tơmàn đong nàng lơh niam wơl, lơh pa 170 broă lơh ồs đèng drơng rài kis mờ broă lơh sa.

Nàng drơng jơnau kờ` bơtàu tơnguh lơh sa mpồl bơtìan ngai sơlơ ua\, kờp du\ tàm tơngai bơh nam 2021 tus nam 2025, gah ồs đèng Dak Lak geh pơn jat tai tơrgùm tă pria\ lơh ală gùng che ồs đèng mờ kờp jơh pria\ tă pơgap 1 rbô 500 tơmàn đong.

Kong ti tơlik jơnau kờ` tàm tơngai do, khà gơguh ồs đèng kờp bal geh 10%; tơrmù hoàc huơr đèng hơ đơm 4,6%; khà pờ tơlik ồs đèng bơh trạm biến áp tam pà đèng tàm tiah drà ờ ơnàng ir 400 thơk, tàm ală tiah gam wơl ờ ơnàng ir 600 thơk, ngui khoa học pa tàm broă ngui gùng che đèng, drơng jơnau kờ` bơtàu tơnguh bơh càr dê.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định