Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 15/8/2020

VOV4.K’ho- Tàm Hìu duh broă Đại sứ quán lơgar Việt Nam tàm càr lơgar Praha, lơgar Czech dê neh bơyai lơh yu\ rơyùm Dơ\ còp ies [ồc ồng Lê Khả Phiêu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản dà lơgar Việt Nam lài do.

Kuang bàng, cau lơh broă, Đại sứ Việt Nam tàm lơgar Czech ồng Thái Xuân Dũng sền sră cih jơnau ies [ồc

Tus bal dơ\ còp ies geh Đại sứ lơgar Việt Nam tàm lơgar Czech, ồng Thái Xuân Dũng mờ ală kuang bàng, cau lơh broă Đại sứ quán, ală anih lơh broă ala măt Việt Nam tàm lơgar Czech (Anih lơh broă gah ling klàng, gah kă bro, Anih Jơnau đơs Việt Nam, Anih yal tơngi\t jơnau Việt Nam) bal mờ ala măt Tơrgùm ală mpồl cau Việt Nam tàm châu Âu, Mpồl cau Việt Nam tàm lơgar Czech. Uă mpồl cau ala măt ală anih lơh broă mờ lơgar ndai ală lơgar tàm mpồl ASEAN (Indonesia, Thái Lan…); ala măt ală anih lơh broă mờ lơgar ndai ală lơgar, bè: Nhờk, Nga, Tây Ban Nha, Triều Tiên…neh tus còp ies [ồc ồng Lê Khả Phiêu Tổng Bí thư lài do mờ cih wơl tàm pang sră chơ\t [ồc ală nùs nhơm niam bơne\, jờng rơ ală tă pơgồp dờng ngan bơh ồng dê tàm broă lơh tam dră ai geh bơta lơngăp lơngai is jơi bơtiàn in mờ bơ\t bơtàu, bơtàu tơnguh dà lơgar.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định