Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 25/11/2020

VOV4.K’ho- Uă nam lơh broă bơto kơnòm tàm anih hìu bơsram dềt tàm xã kal ke ngan Ia Bă, kơnhoàl Ia Grai, càr Gia Lai, ùr pơgru Phan Thị Khánh, bơto tàm Hìu bơsram Kấp dùl Nguyễn Viết Xuân, neh sơrlèt gan kal ke, lơh ngan gàr kơnòm bơsram geh tơl mat tàm ơdu\, bơceh pa tàm broă bơto bơtê, mơkung sền gròi rài kis ai kơnòm bơsram r[ah Jrai in.

Bulah, ơdu\ bơto bal ơdu\ 4 mờ ơdu\ 5 tàm anih hìu bơsram Nga Yố, xã Ia Bă, kơnhoàl Ia Grai mìng bơsram [ùi drim lơm, mơya dùl poh 2 [ùi mho, ùr pơgru Phan Thị Khánh kung gam lòt tus ơdu\ nàng bơto bơtơl ai 13 nă kơnòm bơsram bơh he dê in. Kơnòm bơsram tàm ơdu\ ndrờm là cau Jrai lơm, rài kis hìu bơnhă kal ke ngan. Tu\ do kung gam là kàl pik tơnhàu plai kơphê sơl, mơya ờ go\ di bè hơ\ mờ dùl nă oh lơi ơm bơsram nàng lòt jăt hìu bơnhă lòt mìr pik tơnhàu plai kơphê bè lài do ờ, mờ sùm geh măt tàm ơdu\ di jiơ mờ tơl măt ngan.

Kơnòm bơsram jơi bơtiàn kòn cau tàm Gia Lai, ngan là tàm ală [òn lơgar ngài ngan, sùm rơngòt ngan cau, bàs sìl, ờ khin ngan mờ ờ chài tơm bơh bơr mờ dà Yoan. Mơya tàm anih hìu bơsram Nga Yố, ală oh ndrờm đơs dà Yoan chài ngan, loh ngan, mờ pin dờn tàm tu\ tơm bơh bơr pah ngai. Ùr pơgru Khánh yal, nàng bơto sră geh cồng nha, pơgru tiah kal ke ờ go\ di mìng roh uă dà kơlhề, jơh nùs jơh tồr tàm broă bơto sră lơm, mờ gam pal ngan ngồn gơ gơs là cau hìu bơnhă, cau rềp mềl bơh kơnòm bơsram mờ hìu bơnhă ală oh dê tai. Ùr pơgru Khánh pà gi\t: He mblàng yal ai khi in gi\t bè bơta kuơ bơh broă lòt bơsram tơl dê, nàng tơnơ\ do oh kòn dờng ờ geh broă lơh den geh broă lơh ndai; lơh broă sa sươn sre bòl glar kal ke ngan. Bơh hơ\ den khi wa\ wờng, khi ai oh kòn he dê in lòt bơsram tơl. Gơ wèt mờ kơnòm bơsram jơi bơtiàn kòn cau, pah ngai he pal tơm bơr nàng geh bơta rềp mềl, tam klăc bal đah pơgru mờ kơnòm nàng kơnòm bơsram in iăt kơno jơnau bơto tàm ơdu\, dờn bơr pơgru dê uă rlau. Mờ ală kơnòm bol khi bàs sìl ờ khin mờ he lah pơrhơng khi là khi rơngòt bè hơ\ là bơsram ờ gơmu\t, ờ kah tai.

Ùr pơgru Phan Thị Khánh

Bal mờ bơta jơh nùs tàm broă bơto sră, jơh nùs tề lam bơto pơlam kơnòm bơsram, ùr pơgru Phan Thị Khánh kung kờ` gơboh, sền gròi rài kis ală oh in. Bồ nam bơsram mờ bồ kàl mrềt, ùr pơgru Khánh hòi jà tai làm gùt xã, tàm kơnhoàl nàng geh àu mpha ram, sră cih sră măy, gai cih, chi was ai kơnòm bơsram in. Ală bơnah phan dềt, tu\ là ală pang sră măy, geh tu\ là àu mpha bò pa, halà dùl nơm rơndeh coh nàng kơnòm bơsram tàm anih hìu bơsram Nga Yố in lòt bơsram ờ huan bòl glar kal ke rlau, ndrờm gơcèng bal nùs nhơm bơh ùr pơgru kờ` gơboh dê. Mò Nguyễn Thị Hiệp Kuang ătbồ Hìu bơsram Kấp dùl Nguyễn Viết Xuân kung gơlơh ngoh rơngăc ngan tu\ đơs bè nùs nhơm bơh pơgru dê tàm hìu bơsram lời ai kơnòm bơsram in: He lòt bơsram tàm gùng go\ ngai dơ\ 7 ùr pơgru kung lòt sơl, lùp ùr pơgru `chi gơlơh ai lòt tus [òn hah, ùr pơgru đơs là mờr tus ngai pơrlòng mơya geh oh sền sră ờ hềt loh sơl den tàng ùr pơgru tus bơto tai. A` kơno ùr pơgru đơs bè hơ\ den gơlơh rơngoh rơngăc ngan tàm nùs.

5 nam lơh ngan, bơto sră tàm tiah kal ke ngan, ùr pơgru Phan Thị Khánh ờ mìng tề lam uă kơnòm bơsram jơi bơtiàn kòn cau Jrai guh ală ơdu\ dờng mờ gam rơhời dong làng bol tiah do rơhời geh bơta gi\t wa\ sền dờng màng broă bơsram bơh oh kòn he dê. Bi Rơ Mah Hêm, bèp kơnòm bơsram dê ơm tàm [òn Nga Yố, pà gi\t: Ùr pơgru tơngkah mè bèp pal tơngkah oh kòn he dê in bơsram niam. Bè hìu bơnhă a` do den ờ go\ ai kòn in ơm rlô bơsram ờ, ai kòn in pơđơl pràn lơh ngan bơsram sră, mè bèp geh ròng siam ai kòn in bơsram tus gùng tus dà.

Jơh ală kơnòm bơsram [òn Nga Yố là cau Jrai, tơryang ngan bơsram sră

Ală broă lơh ngan bơh ùr pơgru Phan Thị Khánh dê neh geh cih dờp bơh ală sră jờng rơ tàm pơrlòng kấp kơnă hơđơm mờ kấp càr dê, geh ală mè bèp kơnòm bơsram dê dờp lơh cau pròc mhàm bơh hìu bơnhă dê. Ală tă pơgồp ngềt ngơ\t mờ bơta lơh ngan hơ\, kung gam pơgồp bơnah lơh niam tai rùp să ùr pơgru bè cau mè lơbơn niam, tă pơgồp tàm bơta lơh geh cồng nha bal bơh gah bơto bơtê càr Gia Lai dê tàm broă tơnguh uă bơta jak bơto sră tiah làng bol jơi bơtiàn kòn cau tàm tiah do in.

            Cau cih Nguyễn Thảo- Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định