Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 29/9/2020

VOV4.K’ho- Pơn jăt tai broă Pơrjum dờng cau ala măt Đảng bộ càr dơ\ 16, Đảng bộ càr Gia Lai tơngai lơh broă bơh nam 2020- 2025 tàm mho ngai 28/9, Pơrjum dờng neh đùh sră pồ Ban Chấp hành Đảng bộ càr khoá pa geh 53 nă kuang bàng. Jăt tàm cồng nha ring bal uă bơh ală mpồl cribơyai dê, Pơrjum dờng neh đùh sră pồ 53 nă đảng viên mu\t tàm Ban Chấp hành Đảng bộ khoá 16 tàm sră cih măt tơlik măt te\ khà geh 59 nă đảng viên.

Pơrjum dờng kung neh ai sră yal tơngi\t bơh cau ala măt dê tus bal Pơrjum dờng bè kuang bàng Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khoá 16 gơ wèt mờ ồng Hồ Văn Niên, Ủy viên rơcăng lài bơh Ban Chấp hành Đảng dà lơgar, Bí thư Tỉnh ủy khoá 15, Kuang ătbồ Mpồl Kuang bàng Quốc hội càr dê. Broă geh mpồl bơtiàn sền gròi tơn bơh lài mờ dơ\ pơrjum dờng là tàm sră cih măt cau tơlik măt te\ khà tàm Ban Chấp hành khoá 16, geh 2 nă đảng viên pa gơtìp Ủy ban Sền swì Dà lơgar lơh glài, cồng nha pồ tàm pơrjum dờng, 2 nă đảng viên do ờ gơkờn tàm Ban Chấp hành Đảng bộ càr, tơngai lơh broă bơh nam 2020- 2025.

Ngai do 29/9, Pơrjum dờng iăt yal cồng nha Pơrjum dơ\ dùl Ban Chấp hành Đảng bộ càr Gia Lai khoá 16 mờ pồ Mpồl cau ala măt lòt Pơrjum dờng cau ala măt gùt lơgar dơ\ 13 bơh Đảng dê.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định