Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 25/11/2020

VOV4.K’ho - Drim òr (24/11), tàm hìu lơh broă Chính phủ, Thủ tướng ồng Nguyễn Xuân Phúc đơng lam pơrjum bè broă bơ\t bơtàu, lơh gơs adăt boh lam mờ lơh jăt adăt boh lam.

Pơrjum geh bơyai lơh jăt broă lơh pờ tơl^k tơn tàm internet mờ 1 anih pờ tơl^k tàm hìu lơh broă Chính phủ mờ 63 anih pờ tơl^k tàm ală càr, [òn dờng.

Đơs tàm pơrjum, Thủ tướng ồng Nguyễn Xuân Phúc đơs tòm, tam dră mờ sa kuề sa koà kuơ màng ngan, mơya tam dră mờ sa kuề sa koà tàm broă bơ\t bơtàu broă lơh adăt boh lam gam kuơ màng rơlao.

Thủ tướng ồng Nguyễn Xuân Phúc pà g^t, Quốc hội, Chính phủ sền gròi ngan tus mờ broă bơ\t bơtàu thể chế. Chính phủ neh lơh jăt broă lơh ndrờm bal jo\ jòng bơ\t bơtàu adăt boh lam mờ broă lơh jo\ jòng tàm broă lơh niam tư pháp mờ uă cồng nha mùl màl, niam.

Tàm pơrjum, Thủ tướng ồng Nguyễn Xuân Phúc kung neh jào ờ uă kơnòl mùl màl ai ală bộ, gah lơh broă dà lơgar jăt broă lơh pơn jăt tai lơh jăt di tu\, tơl mờ bơyai lơh jăt nền nòn ală gùng dà broă lơh bơh Đảng, thể chế jơh gơs ală kơrnoăt bơh adăt boh lam dê.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định