Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 4/8/2020

VOV4.K’ho - Mho òr (03/8), Mpồl đơng lam sơndră mờ kòp kơnhoàl Dam Rông, càr Lâm Đồng pà g^t, tàm kơnhoàl do neh gơbàn cau kòp bạch hầu. Do là cau kòp bạch hầu sơnrờp ngan geh dờp tàm càr Lâm Đồng.

                   Kham rơwah kòp bạch hầu ai kơnòm dềt tàm kơnhoàl Dam Rông in

Cau kòp là cau ùr 21 sơnam, kòn cau H’Mông, kis tàm [òn 3, xã Liêng Srônh, kơnhoàl Dam Rông. Tơnơ\ mờ tu\ go\ cau kòp, Mpồl đơng lam rơcang sơndră mờ kòp gơtòp bal mờ ală mpồl lơh broă geh gơnoar tàm kơnhoàl Dam Rông neh di tu\ wàng se kơrian, lơh jăt ală broă gơsơ\t kòp, tam cah ngài cau kòp mờ ală cau tìp rềp bal mờ cau kòp, ai phan xét nghiệm nàng kơrian kòp gơtòp.

Dam Rông là tiah di gơlan gơbàn uă bè kòp bạch hầu, tài rềp mờ ală kơnhoàl Dak Glong, càr Dak Nông mờ kơnhoàl Lăk, càr Dak Lak.

Tơngai pa do, hìu sơnơm kơnhoàl Dam Rông neh pơgồp bal mờ anih lơh broă geh gơnoar tàm càr Lâm Đồng bơyai lơh kham rơwah, sơm kòp rơcang lài mờ c^t sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp bạch hầu gơmù liều ai rơlao 1 rơbô 200 nă cau in. Mờ broă lam sồr rơcang sơndră mờ kòp kung geh tơnguh mờ chồl pràn broă lơh jăt bal.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định