Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 29/11/2020

VOV4.K’ho- Kơnhòal Kon Plông, càr Kon Tum geh 9 xã, thị trấn mờ 76 thôn, 117  [òn mờ khà kờp làng bol rlau 27 rơbô nă cau. Tàm hơ\, 98% khà kờp làng bol jơi bơtìan kòn cau, ua\ ngan là kòn cau H’re mờ kòn cau Sơdàng. Den tàng, kơnhòal Kon Plông sền gròi ngan broă prap gàr, ngui niam bơta kuơ phan lời wơl bơh yau niam chài jơi bơtìan dê, tàm hơ\ geh bơta niam chài cing mồng.

ng A Sơn- Phó Kuang atbồ Phòng Văn hóa Thông tin kơnhòal Kon Plông, càr Kon Tum pà g^t: ală nam do, gah lơh broă neh lơh ngan cribơyai mờ Huyện ủy, UBND kơnhòal ai lơh ală broă lơh, broă rơndap lơh lơh jat broă lơh prap gàr mờ ngui niam bơta niam bơne\ bơta niam chài bơh jơi bơtìan làng bol kòn cau tàm tiah do dê, tàm hơ\ geh cing mồng. 

                                    Mpồl dròng cing mồng thôn Kon Ke- Thị trấn Măng Đen

Gùt kơnhòal tu\ do geh 495 bòr cing mồng; geh 4 mpồl dròng cing mồng lơh broă ờs  mờng drơng broă ală broă lơh nhơl chờ, tus bal poh niam chài mờ nhơl chờ kung bè ală broă lơh ndai bơh kơnhòal mờ càr dê bơyai lơh. Bơdìh mờ hơ\, kơnhòal gam geh 68 mpồl cing ja` mồng lơh broă ờ ờs mờng, jơh ală xã, thị trấn bơh kơnhòal dê neh crơng gơs mpồl dròng cing mpồng.

Tơngai pa do, Phòng Văn hóa Thông tin kơnhòal Kon Plông neh pờ 8 ơdu\ bơto dròng cing ja` mồng, tam ya xoang ai rlau 200 nă ơruh pơnu, kơnòm pa tàu mờ kơnòm dềt in mờ ai broă lơh bơto bơtê phan lời wơl Ù tiah niam chài cing mồng Tây Nguyên dê tơmut  bơto tàm hìu bơsram.

Mpồl cing mồng thôn Kon Vơng Kia 1, thị trấn Măng Đen, sùm geh ală anih lơh broă, mpồl lơh sa kă bro, hìu năc, hìu drơng broă `ô sa tàm ù tiah kơnhòal Kon Plông dê jà ràng tơlik cing mồng pah tu\ geh mpồl năc nhơl chờ tus còp Măng Đen. Tus bal tàm mpồl dròng cing ja` mồng bơh thôn dê ua\ ngan là ală klau pơnu, ùr ơruh mìng pa 18, 20 sơnam lơm.

Thôn Kon Vơng Kia 1 geh 40 nă cau g^t ngui cing mồng. Tàm hơ\, mpồl dròng cing ja` mồng thôn Kon Vơng Kia 1 geh 20 nă cau, mờ cau kơnòm să ngan là oh A Vinh, 15 sơnam. Ală nam pa do, mpồl dròng cing ja` mồng thôn Kon Vơng Kia 1 pria\ lơh geh kơl jap ngan đau bơh broă tus bal ràng tơlik drơng broă nhơl chờ tàm tiah nhơl chờ {òn brê bơnơm dà lơgar Măng Đen. Kờp bal pah nhai, mpồl dròng cing mồng tus bal ràng tơlik bơh 6 tus7 dơ\, pah dơ\ geh dờp pria\ bơh 2 tus 3 tơlak đong.

Kung là dùl tàm ală cau kờ` ngan mờ cing mồng, bơh ua\ nam do, Bi Y Lim- Cau atbồ mpồl dròng cing ja` mồng thôn Kon Pring, thị trấn Măng Đen sùm pơgồp bal mờ nghệ nhân tàm thôn pờ ală ơdu\ bơto ală jơnau dròng cing, tam ya xoang ai ơruh pơnu, kơnòm pa tàu mờ kơnòm dềt tàm tiah do in; mơ kung hòi jà ală oh tus bal tàm mpồl dròng cring ja` mồng. Mờ bơta lơh ngan bơh să tờm he dê, bi Y Lim neh hòi jà mpồl dròng cing bơh thôn Kon Pring dê bơh 15 nă gơguh tus mờr 30 nă.

Bi Y Lim pà g^t: bơh g^t nđờ rài do, cing mồng sùm rềp mềr mờ rài kis niam chài, đah hwuềng bơh làng bol kòn cau Mơ Nâm dê (dùl jơi bơh kòn cau Sơdàng dê), là r[àng tàm tơrbo\ bal đah kòn bơnus mờ yàng , là phan ngui tàm bơh bơr nàng tam klăc bal đah tơl nă cau mờ mpồl bơtìan. Bơh săp ntas mồng, săp ntas cing dê mờ ală gùng tam ya xoang, làng bol kờ` pơyoa nùs nhơm, jơnau kơ\p kờ` bơh he dê tus mờ ală yàng mờ mò pàng. Mơ kung tơngo\ bơta kơ\p kờ` bơh làng bol dê bè dùl kàl tơn hào ua\, pràn kơl dang să jan mờ kis chờ hờp. Bol a` prap gàr wơl cing mồng hơ\ là prap gàr bơta niam chài bơh yau bơh jơi bơtìan he dê ai rbô rài tơ nơ\ do in, ờ go\ lời gơ in roh te\ ờ.

Bơdìh mờ broă tus bal ràng tơlik tàm ală dơ\ lơh chờ tàm mpồl bơtìan, mpồl dròng cing ja` mồng thôn Kon Vơng Kia 1 mờ mpồl dròng cing ja` mồng thôn Kon Pring gam tus bal tàm ală dơ\ lơh chờ bơh kơnhòal, càr dê bơyai lơh. Bơdìh mờ hơ\, mpồl gam geh kơnhòal, càr ai lòt tus bal tìp mat lơh kuèng, ràng tơlik tàm ală broă lơh niam chài bơh ală càr tàm tiah do dê, halà Bộ Văn hóa- Thể thao mờ Du lịch dê bơyai lơh.

ng A Sơn- Phó Kuang atbồ Phòng Văn hóa Thông tin kơnhòal Kon Plông, càr Kon Tum pà g^t: pah tu\ tàm [òn geh dơ\ lơh chờ halà hìu bơnhă geh broă kuơ màng, làng bol ndrờm bơyai lơh dròng cing ja` mồng. Cau kra mblàng yal wơl ai kơnòm să in, cau kơnòm să tàm bơto wơl ai kơ nòm dềt rlau in. Bè hơ\ sùm, cing mồng gơ mut tàm rài kis làng bol jơi bơtìan kòn cau tàm kơnhòal Kon Plông  do dê gơ lơh bè geh is ngan mờ niam ngan.

Quốc Học jat ba\o Kon Tum- Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định