Chương trình tạm ngưng

Chương trình tiếp theo: Văn nghệ cuối tuần tiếng Thái

Giờ phát: 11H30 - 12H00