Chương trình tạm ngưng

Chương trình tiếp theo: Ca nhạc theo yêu cầu tiếng Mông

Giờ phát: 19H30 - 20H00