Chương trình đang phát : Thời sự tổng hợp tiếng Thái

Giờ phát: 20H00 - 20H30

Chương trình tiếp theo : Thời sự tổng hợp tiếng Dao

Giờ phát: 20H30 - 21H00