Pơk uănh mông nar djăt: 21/10/2020

VOV4.Mnông-  T^ng nău mbơh bâh rnâng kan nt^m leonjrăng rdâng mih sial n’hanh vơt joi nu^h rmanh n’gor Kon Tum, tâm nar 19/10 ta ntu\k le\ geh nu^h kh^t tal 3 yor mih dak buk. Nu^h kh^t lah oh kon se 13 năm deh, ta thôn 5, xã Chư Hreng, nkuăl [on têh Kon Tum kh^t rmok dak ta dak me Đăk Bla. Ta năp ne\ ta nar 11/10 ta nkuăl Đăk Glei n’hanh Tu Mơ Rông bâh n’gor Kon Tum le\ geh 2 nu^h kh^t yor mih dak buk. Ndrel đah nău khuch khat mpeh nu^h, mih têh ntoch jong ta Kon Tum tâm ăp nar mhe nơh le\ [ư khuch khat âk mpeh drăp ndơ.

 Kơp tât nar 19/10 nchroh nău khuch khat yor mih dak buk [ư ta n’gor Kon Tum lah bơi tât 45 rmen prăk. Ta năp nău nchroh lor mih têh hôm nha jo\ nar, n’gâng kan ăp gâl bâh n’gor Kon Tum ndrel đah nu^h [on lan ta ntuk dôl nsrôih ndâk nsơm nău khuch khat, nkre lah mbơh [ư tay ăp ntrong kan tâm rdâng đah mih dak buk.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 


NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương