Pơk uănh mông nar djăt: 23/11/2020

VOV4.M’nông – Tâm 2 nar 21 n’hanh 22/11, Hải quân 3 dak Ấn Độ, Singapore n’hanh Thái Lan le\ [ư nti tahen nsum ta dak lêng nkual dak lêng Andaman ta Ấn Độ Dương. Ăp rơh nti moh lah SITMEX-2020 jo\ 2 nar [ư đah trong mô tâm mâp, knu\ng [ư ta dak lêng, gay [ư t^ng ăp trong njrăng n’gang COVID-19. Nău u\ch khlay bah rơh nti lah nâp nâl lơn tay nău dơi kan đah hải quân 3 dak n’hanh n’hao tâm wât, tâm pă ăp trong mkra n’hanh trong tâm rgop an ăp nău [ư trong dak lêng ăp ding. Rơh nti hải quân 3 ding aơ dơi u\ch geh nâp nâl an kan ndrel têh lơn tâm ăp năm tât đah tât râng bah ăp ntil ndrăk nsiu mhe tâm nău [ư kan jêr jo\t ta dak lêng.

 Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương