Pơk uănh mông nar djăt: 5/8/2020

      T^ng nău an bah Bộ y tế, rnôk kônh wa n’hanh băl mpôl mpeh săk gu\ [ah ngai êng ta jay yor nuh srê Covid-19, ân t^ng jăp ăp nău way bah kơi aơ gay njrăng n’gang nuh srê:

            T^ng [ư jăp gu\ [ah ngai êng ta jay, ntu\k manh gu\ di mông nar quy định, du\t ue\h lah an gu\ [ah ngai êng ta jrô. Nkhêp rnăk, ntu\k manh gu\ mô geh jrô êng ri nsưng b^ch bah nu^h dơi an gu\ [ah ngai êng ân ngai đah nsưng b^ch bah ăp nu^h êng [a [a\ tâm rnăk du\t đêt lah 2 mét.

            Jrô an gu\ [ah ngai êng ân đăp mpăn nđik aih, way dơi mât kloh ue\h, lơi ir rsu\n mbrach âk ndơ do\ng tâm jrô, ntu\k an gu\ [ah ngai êng.

            Weh êng duh săk du\t đêt 2 tơ\ (ôi, kêng măng) du nar; nchih lôch geh weh n’hanh uănh năl ngăch dăng n’hâm soan nsum tâm si [u\t nchih uănh năl ăp nar.

            Ăp nar lơi ir hăn luh bah jrô gu\ êng, lơi ir mâp đah nu^h tâm rnăk, ntu\k manh gu\ tâm ban kơt ăp nu^h êng [a [a\ đo\ng; groi nđôi êng n’hâm soan; t^ng [ư ăp trong mât kloh ue\h săk jăn, wa\n bok put mbung, way rao ti ma si [u\t mô lah dak put nkh^t kaman êng [a [a\.

            Ăp nar mbơh an cán bộ dak si xã, phường, thị trấn dơi tâm pă t^ng groi nđôi 2 tơ\ ôi, kêng măng mpeh lôch geh weh duh săk nơm.

            Mbơh an cán bộ dak si xã, phường, thị trấn dơi tâm pă t^ng groi nđôi lôch rnôk geh du đêt ăp nău mpơl ji: kop duh, ji siăk, lhăt n’hâm.

            Mô dơi luh êng bah jay, ntu\k manh gu\.

            Nu^h an gu\ [ah ngai êng ân rgum bok put mbung, bok ka seng, lha đaih jut muh, mbung ho\ lôch do\ng tâl tâm du\ng đâng ndo\k êng n’hanh  an nklâm ue\h ta njônh jrô nu^h an gu\ [ah ngai êng.

            Mô sa nsum ndrel đah ăp nu^h êng tâm rnăk, ntu\k manh gu\ nde.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương