Pơk uănh mông nar djăt: 30/3/2020

VOV4.M’nông: Bộ Giao thông vận tải mhe geh si [u\t njoăl ngăch tât Cục Hàng không Việt Nam, đă: kân đêt trong mpăr tâm dak tât Hà Nội, Nkual [on têh Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Đà Nẵng ntơm bah nar 30/3 tât 15/4. T^ng nê, kơp ntơm bah nar 30/3 tât le\ nar 15/4 ăp hãng hàng không Việt Nam dơn an nchuăn rdeng năch đah rnoh âk kơt bah kơi aơ: Đah trong mpăr Hà Nội- Nkual [on têh Hồ Chí Minh; ăp nu^h tơm bôk ndeh păr Việt Nam dơn an mpăr du tơ\ tâm 1/nar. Ăp trong mpăr Hà Nội- Đà Nẵng/Phú Quốc- Hà Nội n’hanh Nkual [on têh Hồ Chí Minh- Đà Nẵng/Phú Quốc- Nkual [on têh Hồ Chí Minh, ăp nu^h tơm bôk ndeh păr an hăn 1 bôk/nar/trong mpăr dơm. Đah ăp trong mpăr hôm [a [a\ hăn n’hanh ju\r tât Hà Nội n’hanh Nkual [on têh Hồ Chí Minh mbra an rlu le\ rngôch./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng