Pơk uănh mông nar djăt: 24/11/2020

VOV4.M’nông: Ôi ntri 23/11, ta Hà Nội, {an yor ma nău rgâl bah bu ur Bộ Quốc phòng [ư Tâm nchră n’glôch jêh t^ng [ư trong nchrăp kan Yor ma nău rgâl bah bu ur n’hanh tâm ban bu ur bu klô lvang năm 2016-2020. Tât a[aơ, 03/10  nhih pah kan mpeh Bộ Quốc phòng geh cán bộ bu ur [ư kruanh, mât bôk tahen; 4 bu ur sĩ quan dơi n’hao grat gưl tướng. Bu ur tahen nar lơn ma geh âk nău rgop ngăn ngăn tâm trong râng mpôl mât đăp mpăn bah Liên hợp quốc n’hanh geh ndơ nkhôm rnê gưl têh neh dak, nkual, dak bah dih. Ndrel đah nê,  gưl uỷ, kruanh mât bôk ăp gưl uănh khlay, ntop kơl an cán bộ, hội viên bu ur geh nău rêh jêr jo\t; rgum ntrôl dăng trong leo [ư “Bu ur tâm kơl nsum hun hao wa\ng sa rnăk wâl”, “Bu ur wa\ng sa jăp blău”. Lah ta rnôk tâm nchră, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc dăn đă, let năp tay ăp nhih pah kan, đơn vị tâm lam tahen ngăch rdâk njêng trong nchrăp kan yor ma nău rgâl bu ur n’hanh geh nău tâm ban bu ur bu klô 2021- 2025.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương