Pơk uănh mông nar djăt: 4/7/2020

VOV4.M’nông: Ta năp nău tât krit nji bah nău ji ndâr pưm ko ta du đêt n’gor Miền Trung, Tây Nguyên, Bộ Y tế mhe geh si [u\t njoăl mpeh n’hao dăng pah kan njrăng n’gang nuh srê ji ndâr pưm ko n’hanh dơn săm nu^h ji ndâr pưm ko ta n’gor Dak Nông tât sở Y tế ăp n’gor : Dak Nông, Dak Lak, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng n’hanh Bình Phước.

Gay bah ir tât geh âk nu^h kh^t, Bộ Y tế đă Sở Y tế n’gor Dak Nông an t^ng [ư jăp ăp trong njrăng n’gang nuh srê ji ndâr pưm ko; rđău đă ăp ntu\k but săm ji, ơm năl saơ nu^h geh ji ndâr pưm ko, an gu\ [ah ngai êng ngăch ăp nu^h geh ji, mpă ntu\k geh nuh srê, mô an geh nuh srê ntưp rêng lam hvi n’hanh ntoch jong. Nkre nchrăp ăp ntu\k an gu\ săm êng, jrô gu\ săm êng, ndeh rklư, ndơ do\ng kan dak si săm ji ndâr pưm ko t^ng nău nt^m nti bah Bộ Y tế./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng