Pơk uănh mông nar djăt: 21/1/2021

 

VOV4.M’nông: Bol ma dak he mât kân ue\h nuh srê Covid-19, yơn hôm năl geh nu^h lăp gu\ ntưp đah kaman n’hanh hôm âk nu^h lăp gu\ mô geh nău way t^ng trong neh đo\ng, mô dơn nê geh nar ban saơ tât 500 nu^h lăp gu\ mô geh nău way, ru\ hôch geh ma nău tơm nuh srê ntưp lăp. Nê lah nău năl lah bah Bộ Y tế ta rnôk tâm nchră giao ban pơk so\ng dăng đah nhih pah kan Rnâng kan {an rđău đă gưl neh dak đah {an rđău đă ăp n’gor, nkual [on têh mpeh pah kan njrăng n’gang Covid-19 [ư ôi ntri (20/1) ta Hà Nội. T^ng rmôt nău lư rlăch ndăng ngăch bah {an rđău đă gưl neh dak, a[aơ ta mạng xã hội ntoh ăp nău lư mpeh rho\ do\ng nju\n nu^h bah dak bah dih s^t Việt Nam rnôk Tết nguyên đán ma trong hăn rlău dak tâl 3; đă nhih pah kan dơi kan lăp hăn ôp uănh; mbơh njrăng lor tât ăp rnăk tâm dak, lah geh nu^h tâm rnăk he dôl gu\ dak bah dih mô dơi s^t dak ma trong mô tâm di; mô do\ng ăp ndơ rho\ do\ng mhe nkoch ta mạng xã hội yor aơ mbra lah nău kan mplư rlăm./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương