Pơk uănh mông nar djăt: 12/12/2019

VOV4.M’nông: Đại hội đồng Liên hợp quốc khoá 74 ho\ rgum hop lam le\ rngôch mpeh nkô| “Dak lêng jru n’hanh Luật dak lêng”. Rơh hop m^n uănh si [u\t mbơh bah Tổng thư kí Liên hợp quốc mpeh ăp nkô| nău geh tât “Dak lêng jru n’hanh Luật dak lêng”; m^n uănh ăp trong nchrăp nghị quyết dơi ndơ\ luh ta bôk dja. Ta rơh tâm nchră, âk dak kơt Mỹ, Đức, Nhật Bản, Úc mbơh kloh tât nău tâm pit ta dak lêng, mpơl nău klach rvê mpeh nău dăn đă kăl e n’hanh dăn đă nău kăl e geh đah dak lêng. Ăp dak m^n lah ăp nău dăn đă ân tâm di đah luật pháp dak bah dih, tâm nê geh Công ước Luật biển, lah rjăp nău dơi dah ro\ng nchuăn rdeng dak lêng n’hanh trong trôk ân dơi đăp mpăn, ôp kuăl ăp ding ân nkra nău tâm pit dak bah dih ma mô geh nău ntêt nkri, nchâp đă./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng