Pơk uănh mông nar djăt: 14/12/2019

VOV4.M’nông: Nar ntri (13/12), wa Paul Jansen, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền dak Bỉ ta Việt Nam n’hanh mpôl hăn pah kan bah Đại  sứ le\ tât hăn khâl dơm kruanh rđău kan UBND n’gor Kon Tum. Tâm nkoch bri ta rơh pah kan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền dak Bỉ ta Việt Nam an g^t: Kon Tum lah n’gor dơi Chính phủ Bỉ way uănh khlay, ntop kơl âk trong nchrăp kan gay rgâl săk geh nău rêh an kon se mô lap mô pap, ăp rnăk geh nău rêh du\t jêr jo\t, rdâk njêng nău dơi kan an lam nu^h ta n’gor. Nău u\ch bah rơh hăn pah kan dja gay uănh tay ăp nău dơi ho\ geh tâm bah ri aơ đah 3 trong nchrăp kan Chính phủ Bỉ ntop kơl an [ư ta n’gor đah le\ rngôch rnoh prăk [ư nklăp 2,1 rkeh Euro, bơi tâm ban đah 55 rmen prăk./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng