Pơk uănh mông nar djăt: 9/7/2020

VOV4.M’nông: Lôch rnôk năl geh nu^h ji ndâr pưm ko lor bôk năp lah wa H’Buôn Jê, deh năm 1968, nu^h Bunong, ta buôn Diêo, xã Bông Krang, nkuâl Lăk, n’gâng kan dak si n’gor Dak Lak ho\ an [ư ăp trong mbơh g^t ntu\k rdêl bah nuh srê. Na nê|, tâm kêng măng 7/7, cán bộ dak si nkuâl Lăk ho\ hăn tât buôn Diêo, [ư puh dak si nkh^t kaman ta jay nu^h ji n’hanh 12 rnăk wa\r nê. Nkre ho\ ôp uănh g^t 18 nu^h mâp dăch đah nu^h ji gay ngêt dak si dăng cho\l đah kaman njrăng n’gang lor, so\k mham uănh năl. Tâm ôi ntri 8/7, n’gâng kan dak si Dak Lak an [ư pah kan chuh n’gang vaccine njrăng n’gang nău ji ndâr pưm ko an rlău 700 nu^h bah buôn Dieo n’hanh puh dak si lam [on. Ndrel đah nê, n’gâng kan ta ntu\k ho\ njêng 3 ntu\k kâp njrăng ta ăp trong, njrăng uănh nu^h luh lăp tâm buôn Diêo.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng