Pơk uănh mông nar djăt: 5/8/2020

TN7: Thành Đoàn Buôn Ma Thuột (Dak Lak) an g^t, bah du\t khay 7, rnôk srê Covid-19 ntoh plơ\ tay, rlău 1.000 đoàn viên, druh ndăm ta 21 xă, phường bah nkual [on têh le\ râng âk nău [ư kơt: rgo\ jăp rgop prăk rwa\t ndơ [ư măt nglăp nking n’gang dak mprănh, ka choh bok put mbung, rwa\t gel rao ty.... an ăp rmôt rchăng n’gang srê, nkre ntrôl dăng nkoch trêng kơl nu^h [on lan [ư t^ng ăp trong njrăng n’gang. Êng âk nar bah năp, ăp đoàn viên druh ndăm le\ [ư geh 300 blah măt nglăp nking n’gang mprănh n’hanh rgop bơi 15 rkeh prăk măt an ăp ntu\k nkhah êng ta nkual [on têh Buôn Ma Thuột. A[aơ mpôl druh ndăm dôl tâm rgop đah âk ntu\k kan hăn ndrel [ư măt nglăp nking n’gang mprănh dak, ka choh bok put mbung, rgop ntop kơl ndơ do\ng an ntu\k rchăng n’gang srê.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng