Pơk uănh mông nar djăt: 24/9/2020

VOV4.M’nông: Ôi lơ 23/9, n’gor Dak Lak [ư nar r[u\n nkoch trêng 30 rmôt ndrel 60 nu\ih ntoh lư tâm nau kan tâm rlong ro\ng dak bah Rmôt pah kan lo\ mir lvang năm 2020-2025. Tâm 5 năm rlau aơ, nau kan tâm rlong ro\ng dak geh ăp gưl kan nu\ih kan lo\ mir n’gor Dak Lak [ư nsum ma nau kan ntru\t dăng “nti\m nti ndrel pah kan ti\ng nau ueh ang Hồ Chí Minh” ndrel geh [ư ngăn đah âk nau kan. Tât rnôk aơ, rnoh rnăk geh rnoh prăk rlau 200 rkeh/năm hao rlau 4 tơ\ rđil rơh bah năp.

Tâm nê nau kan ndâk njêng nau tâm rlong [on lan mhe, đô thị ueh mhe ndrel mât ntu\k ntu gu\ âm, [on lan Dak Lak ho\ rgop rlau 115 rmen, ma rhiăng rbăn nar kan hăn kan, pă êng 540 rbăn m2 neh gay ma nkra mhe, nkra trong hăn [on lan ndrel ăp ntu\k kơl rêh jêng. Ntơm nau kan tâm rlong bah rmôt kan pah kan lo\ mir geh rgo\ jă ho\ ntoh âk nu\ih ntoh lư gi\t blau geh Đảng, Ngih dak ndrel Trung ương Rmôt kan pah kan lo\ mir Việt Nam rnê nkhôm./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương