Pơk uănh mông nar djăt: 23/7/2019

VOV4.M’nông: Kêng măng ntri, ta Hà Nội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam [ư dơn ndơ ơm yău kăl e an Bảo tàng Mặt trận tổ quốc Việt Nam. 500 si [u\t ơm, ndơ hôm mât, tâm nê geh 347 ndơ hôm mât ndray n’hanh âk si [u\t kơt nti geh rnoh khlay ho\ dơi pă an tay ta rơh lễ. Tâm nê geh ăp tơm ndơ mpêt khlay mpeh nău kan bah Mặt trận tổ quốc Việt Nam lvang năm 1954- 1975; rup gui, si [u\t mpeh Đại hội dơn ngoăy Mặt trận tổ quốc Việt Nam năm 1977. aơ lah tơm si [u\t ơm yău khlay, ndơ do\ng bôk năp mpêt khlay đah nău rdâk njêng Bảo tàng Mặt trận tổ quốc Việt Nam./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng